Bakgrundskontroll för trygga och säkra arbetsplatser i Stockholm och världen.

Säker rekrytering och trygga arbetsplatser

Vi erbjuder bakgrundskontroll med analys, säkerhetsprövningar och system för visselblåsning. Med polisiär kompetens är vi en pålitlig partner.

Med vår hjälp förebygger ni risker och kan fokusera på er kärnverksamhet. Utifrån era behov skapar vi anpassade helhetslösningar.

Vi hjälper er

 • Vi hjälper er med behovsanalys
 • Få kostnadsfri rådgivning
 • Skräddarsydd offert

Bakgrundskontroll

Säkerhet ska vara enkelt. Vi tillhandahåller bakgrundskontroller, säkerhetsprövningar och andra tjänster inom personalsäkerhet. Med oss får ni en flexibel partner och prisvärda lösningar.

Bakgrundskontroll och personalsäkerhet

Vi tillhandahåller bakgrundskontroller och kundanpassade helhetslösningar för personalsäkerhet.

bakgrundsKOntroll

Med vår unika bakgrundskontroll får du direkt tillgång till en analys av en stor mängd data. Vi identifierar risk med kunskap från polisen.

Internetgranskning

Vi granskar närvaro i sociala medier, bloggar, forum m.m. för att förebygga att ert företags varumärke och kundrelationer skadas.

REFERENSTAGNING

Vi bistår med referenstagning. Oavsett vilken typ av rekryteringar eller samarbete så hjälper vi till att kvalitetssäkra beslut.

Dokumentverifikation

Vi kontrollerar att uppgifter i cv är korrekta samt att examensbevis och dylikt är autentiska. Med polisiär kompetens ger vi trygghet.

SäkerhetsprövningSINTERVJU

Enligt lag ska alla som deltar i säkerhetskänslig verksamhet säkerhetsprövas. Vi hjälper företag, kommuner och myndigheter.

VISSELBLÅSNING

En ny visselblåsarlag började gälla 17 december 2021. Vi hjälper företag att uppfylla lagkraven och tillhandahåller en effektiv visselblåsartjänst.

Våra engagemang

Svensk Bakgrundsanalys är medlem i branschorganisationen SäkerhetsBranschen, som verkar för ett tryggare och säkrare Sverige genom att öka kunskapen om olika säkerhetsfrågor.

Vi sponsrar nätverket Qnet, som verkar för kvinnlig tillväxt i säkerhetsbranschen genom samverkan mellan kvinnor som arbetar eller utbildar sig inom säkerhet.

Som stolta medlemmar i SSF Stöldskyddsföreningen vill vi bidra till att alla i samhället ska vara trygga, samt främja samverkan mellan företag, privatpersoner och myndigheter.

Vår expertis gällande bakgrundskontroll och vårt engagemang för ett tryggare samhälle gör att vi samarbetar med flera partners.
Joakim Söderström, vd och expert inom området bakgrundskontroller
Citat

Vår ide är att tillgängliggöra information och tillhandahålla polisiär kompetens och erfarenhet från säker rekrytering. Vi har skapat en helt ny typ av bakgrundskontroll som bygger på en unik algoritm. Automatiskt och med hög träffsäkerhet analyserar vi stora mängder data för att identifiera avvikelser som indikerar förhöjd risk.

I vår bakgrundskontroll tittar vi på all tillgänglig information, från flyttmönster och fordon till ekonomiska uppgifter och eventuell brottslighet, med mera. Samtidigt delger vi inte arbetsgivare mer information än nödvändigt, för att värna den enskildes integritet.

Bakgrundsanalys är en banbrytande tjänst för bakgrundskontroll, som ökar säkerheten och bidrar till fördomsfri rekrytering för alla typer av arbetsgivare. Med vår bakgrundsanalys och våra andra tjänster för personalsäkerhet vill vi verka för ett mer upplyst och tryggare samhälle.

JOAKIM SÖDERSTRÖM

Vd, med bakgrund i polisen

Bakgrundskontroll – varför är det viktigt?

En grundlig och rättvisande bakgrundskontroll är nödvändig för att undvika kostsamma felrekryteringar. Sådana kostnader kan vara både direkta och indirekta, till exempel skadat anseende.

Att endast göra ett utdrag från belastningsregistret eller en rättsdatabas är en vanlig men otillräcklig bakgrundskontroll. Personer som är illojala mot arbetsgivare eller avslöjas med att begå brott är ofta ostraffade sedan tidigare. Därför är det viktigt att göra en bredare helhetsbedömning med en mer omfattande bakgrundskontroll.

Tjänsten bakgrundsanalys är en utförlig bakgrundskontroll och säkerställer att den aktuella kandidaten inte har en riskprofil. Samtidigt värnar vi den enskildes integritet genom att inte delge mer information än nödvändigt.

Bakgrundskontroll erbjuder trygghet på arbetsplatser

Flexibla lösningar för bakgrundskontroll

Oavsett vad ni har för behov har vi en lösning som passar er.

Betala styckvis

 • Betala endast för analyser ni tar del av
 • Smidig betalning med Klarna
 • Passar företag som anställer mindre ofta

Abonnemang

 • Upp till 55 procents rabatt
 • Få professionellt stöd
 • Passar företag som regelbundet anställer

Kontakta oss

Du kan också kontakta oss via formuläret nedan.

  Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Svensk Bakgrundsanalys lagrar dina personuppgifter, läs mer här.

  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt användarvillkor

   

  Citat

  Vi är måna om personlig kontakt och tillgänglighet – och ser fram emot att berätta mer om våra tjänster.

  FAQ om bakgrundsanalyser

  Vad är en bakgrundsanalys?

  Bakgrundsanalyser sker normalt inför en anställning. En bakgrundsanalys är en analys som verifierar att en person uppgett korrekt information om sig själv. Analysen kan också upplysa beställaren om eventuella risker som är förknippade med kandidatens förflutna. En bra bakgrundsanalys omfattar bland annat brottslighet, civilrättsliga tvister, ekonomi och företagsengagemang.

  Den analys vi tillhandahåller är en kvalificerad och utförlig bakgrundsanalys – med svar direkt. Vår tjänst använder sig av en avancerad algoritm som är byggd på kunskap från polisen. Algoritmen appliceras på en stor mängd data vilken den analyserar. Den bakgrundsanalys som du som kund tar del av innehåller inte bara ren information utan också avvikelser och avvikande mönster analyseras och redovisas.

  Vad är ett utgivningsbevis?

  Den som tillhandahåller en tidning är skyldig att ha ett utgivningsbevis. Den som har ett utgivningsbevis har en grundlagsskyddad rätt att publicera information i enlighet med yttrandefrihetsgrundlagen.

  Det är också möjligt för innehavare av databaser, så som Svensk Bakgrundsanalys, som inte är skyldiga att ha ett utgivningsbevis att ansöka om att få ett sådant och på så sätt få grundlagsskydd för att få publicera information på sin webbplats i form av ett så kallat frivilligt utgivningsbevis. Detta görs hos Myndigheten för press, radio och tv.

  Att en aktör har ett utgivningsbevis innebär att aktören publicerar information under de regler som anges i den svenska grundlagen. Det innebär till exempel att den som har ett frivilligt utgivningsbevis får (med vissa undantag) publicera personuppgifter på en webbplats utan att dataskyddslagstiftningen (GDPR) blir tillämplig.

  Svensk Bakgrundsanalys har ansökt om utgivningsbevis och dess webbplats omfattas av ett så kallat frivilligt utgivningsbevis. Den information som Svensk Bakgrundsanalys tillhandahåller genom sin webbplats faller därmed utanför GDPR.

  Blir GDPR aldrig tillämplig?

  Det beror på hur ni använder materialet från bakgrundsanalysen. Det är endast information på vår webbplats som omfattas av utgivningsbeviset och på så sätt faller utanför GDPR. Vi har alltså en grundlagsskyddad rätt att publicera informationen och du som kund har rätt att läsa den information vi publicerar utan att GDPR tillämpas. Du som kund kan däremot inte ladda ner bakgrundsanalysen eller på annat sätt återskapa den information vi publicerar utan att GDPR blir tillämplig. Att ladda ner eller på annat sätt återskapa informationen är separata behandlingar av personuppgifter som faller utanför vårt utgivningsbevis och sådan behandling omfattas därför av GDPR.

  Hur lång tid tar en bakgrundsanalys?

  En bakgrundsanalys tar olika lång tid att utföra beroende på vilken metod som används. Med äldre manuella metoder tar en bakgrundsanalys vanligtvis mellan några dagar och en vecka att genomföra. Med nyare digitala metoder kan en bakgrundsanalys tillhandahållas sekundsnabbt.

  Varför är bakgrundsanalyser viktiga?

  Bakgrundsanalyser är viktiga för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. De kan även hjälpa arbetsgivare att undvika potentiella risker i samband med anställningar och bidra till att skydda företagets rykte. Till exempel kan en korrekt utförd bakgrundsanalys förebygga bedrägerier och olika former av insiderproblematik.

  Vad är en pålitlig bakgrundsanalys?

  En pålitlig bakgrundsanalys omfattar flera olika typer av information om en person. Informationen analyseras i syfte att identifiera avvikelser eller avvikande mönster som indikerar en förhöjd risk för att personen skulle vara inblandad i kriminell verksamhet. Den analys vi tillhandahåller sorterar in kandidaten i olika riskkategorier. Om personen delas in i en kategori som signalerar en förhöjd risk bör det föranleda en fördjupad analys och bedömning.

  En otillräcklig och opålitlig bakgrundsanalys tillför inte särskilt mycket. Att till exempel bara begära ett utdrag från belastningsregistret är inte en tillräcklig bakgrundsanalys. Dels kan utdraget förfalskas, dels redovisar det inte all brottslighet. Dessutom kan problematiska personer ofta vara ostraffade sedan tidigare och därför är det viktigt att göra en bredare helhetsbedömning.

  Hur genomförs en bakgrundsanalys?

  En bakgrundsanalys genomförs vanligtvis av ett tredjepartsföretag som specialiserat sig på detta område. Metoderna varierar mellan olika företag och utförare. Med digitala lösningar och artificiell intelligens kan bakgrundsanalyser i dag göras helt automatiskt och sekundsnabbt.

  Hur fungerar en bakgrundsanalys från Svensk Bakgrundsanalys?

  Tjänsten är helt digitaliserad och använder en avancerad algoritm för analys. Ingen annan tjänst är så omfattande och snabb som vår bakgrundsanalys. Med vår bakgrundsanalys får du en tydlig analys med rekommendationer avseende den kandidat du funderar på att anställa. Analysmetoden baseras på polisiär kunskap och erfarenhet.

  Vår tjänst för bakgrundsanalyser är unik i dess kombination av omfattning, snabbhet och pris. Vid avvikelser som indikerar en förhöjd risk kan vi dessutom vid behov bistå med rådgivning och fördjupningsintervjuer.

  Vi erbjuder en tillförlitlig, tydlig och sekundsnabb bakgrundsanalys.

  Krävs samtycke för en bakgrundsanalys?

  Som vi har redogjort för under frågan ”Vad är ett utgivningsbevis?” faller vår tjänst utanför GDPR och därför behövs inget samtycke till behandlingen av personuppgifter.

  Däremot har vi en funktion som gör att våra kunder av etiska skäl – frivilligt – kan inhämta ett medgivande till att bakgrundsanalysen genomförs.

  Får en person veta på att vår analys utförts?

  Nej, däremot rekommenderar vi av etiska skäl att du som arbetsgivare informerar en arbetssökande eller anställd om att en bakgrundsanalys ska göras, att vår analystjänst används samt hur den fungerar.

  Bakgrundsanalyser på utländska medborgare kan, i vissa undantagsfall, medföra ett krav på att personen som berörs av bakgrundsanalysen informeras och/eller samtycker.

  Kan arbetsgivare eller bemanningsföretag använda vår tjänst för bakgrundsanalyser?

  Ja, i normala fall fungerar detta utmärkt. Våra bakgrundsanalyser är tillgängliga för alla typer av företag och i den mån ni inte vidarebehandlar bakgrundsanalysen/personuppgifterna utanför vår webbplats, så som har beskrivits under frågan ”Blir GDPR aldrig tillämplig?”, omfattas personuppgiftsbehandlingen inte av GDPR. Tänk dock på att ert företag kan omfattas av andra typer av begränsningar, t.ex. i form av kollektivavtal som kan begränsa hur ni får utföra bakgrundsanalyser på nuvarande anställda.

  Hur snabbt kan jag få tillgång till en bakgrundsanalys från er?

  Våra bakgrundsanalyser är direkt tillgängliga och du kan läsa dem direkt med ett knapptryck.