Snabb och säker bakgrundskontroll

Bakgrundsanalys är en tydlig, prisvärd och sekundsnabb bakgrundskontroll:

 • Helt digital
 • Rapport direkt
 • Professionellt stöd

Våra rapporter är direkt tillgängliga. De bygger på en avancerad algoritm och analys av en stor mängd data. Vår bakgrundskontroll ger ett säkert och tydligt besked, som skapar trygga arbetsplatser och värnar den enskildes integritet.

Flexibla lösningar

Oavsett vad ni har för behov har vi en lösning som passar er.

BETALA STYCKVIS

 • Ni betalar endast för analyserna ni tar del av
 • Smidig betalning med Klarna
 • Passar företag som anställer mindre ofta

ABONNEMANG

 • Upp till 30 procents rabatt
 • Få professionellt stöd
 • Passar företag som regelbundet anställer

Med oss är du i gott sällskap

Med oss är du i gott sällskap

Citat om en smartare och tryggare bakgrundskontroll.

Vår ide är att tillgängliggöra information och tillhandahålla polisiär kompetens och erfarenhet från säker rekrytering. Vi har skapat en helt ny typ av bakgrundskontroll som bygger på en i verklig mening unik algoritm. Automatiskt och med hög träffsäkerhet analyserar vi stora mängder data för att identifiera avvikelser som indikerar förhöjd risk.

I vår bakgrundskontroll tittar vi på all tillgänglig information, från flyttmönster och fordon till ekonomiska uppgifter och eventuell brottslighet, med mera. Samtidigt delger vi inte arbetsgivare mer information än nödvändigt, för att värna den enskildes integritet.

Bakgrundsanalys är en banbrytande tjänst för bakgrundskontroll, som ökar säkerheten och bidrar till fördomsfri rekrytering för alla typer av arbetsgivare. Vi vill verka för ett mer upplyst och tryggare samhälle.

JOAKIM SÖDERSTRÖM

VD, med bakgrund i polisen

Bakgrundskontroll och mer

Vi tillhandahåller digitala bakgrundskontroller och säkra helhetslösningar.

Digital bakgrundsKOntroll

Med vår unika bakgrundskontroll får du direkt tillgång till en analys av en stor mängd data. Vi identifierar risk med kunskap från polisen.

Säkerhetsprövning

Enligt lag ska de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet säkerhetsprövas. Vi hjälper företag, kommuner och myndigheter.

Rådgivning

Behoven av bakgrundskontroller vid rekrytering har ökat. Vi bistår med både bakgrundskontroll och kvalificerad rådgivning.

Incidenthantering

Vid insiderproblematik och säkerhetsrisker hjälper vi till med rådgivning och praktiskt stöd. Med oss får du omfattande polisiär erfarenhet.

Bakgrundskontroll – varför är det viktigt?

En grundlig och rättvisande bakgrundskontroll är nödvändig för att undvika kostsamma felrekryteringar och befordringar. Sådana kostnader kan vara både direkta och indirekta, till exempel skadat anseende.

Att endast göra ett utdrag från belastningsregistret eller rättsdatabas är en vanlig men otillräckliga bakgrundskontroller. Personer som är illojala mot arbetsgivare eller avslöjas med att begå brott är ofta ostraffade sedan tidigare. Därför är det viktigt att göra en bredare helhetsbedömning med en mer omfattande bakgrundskontroll.

Tjänsten bakgrundsanalys är en utförlig bakgrundskontroll och säkerställer att den aktuella kandidaten inte har en riskprofil. Samtidigt värnar vi den enskildes integritet genom att inte delge mer information än nödvändigt.

Citat om en smartare och tryggare bakgrundskontroll.

Tryggare arbetsplatser och en mer fördomsfri rekrytering. Det vill vi bidra till genom våra bakgrundskontroller. I stället för förutfattade meningar och antaganden, tillhandahåller vi fakta och saklig analys.

Sekundsnabb bakgrundskontroll – pröva direkt

En bakgrundsanalys kostar 1600 kr styck (exkl. moms) och kan köpas direkt. Det du behöver är ett personnummer.

Med en enkel sökning får du direkt tillgång till en tydlig rapport. En avancerad algoritm analyserar en stor mängd data: brottslighet, ekonomi, bolagsengagemang med mera. Vi identifierar risk med metoder som bygger på kunskap från polisen.

Bakgrundskontroll, snabb och säker

Fördomsfri och datadriven bakgrundskontroll

Med en enkel sökning får du direkt tillgång till en tydlig rapport. En avancerad algoritm analyserar en stor mängd data: brottslighet, ekonomi, bolagsengagemang med mera. Vi identifierar risk med kunskap från polisen.

Vi säkerställer en faktabaserad och fördomsfri kontroll. Beställ en enskild analys eller prenumerera med rabatt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

010-491 12 27

Vanliga frågor

Vad gör vår bakgrundskontroll unik?

Ingen annan tjänst för bakgrundskontroller är så omfattande och snabb som vår bakgrundsanalys. Med vår bakgrundskontroll får du också en analys – med tydliga bedömningar och rekommendationer – som finns omedelbart tillgängliga. Analysmetoden baseras på polisiär kunskap och erfarenhet. Vi erbjuder en tillförlitlig, tydlig och sekundsnabb bakgrundskontroll.

Får en person reda på att en bakgrundskontroll utförts?

Nej, däremot rekommenderar vi av etiska skäl att du som arbetsgivare informerar en arbetssökande eller anställd om att en bakgrundskontroll ska göras, att vår analystjänst används samt hur den fungerar.

Kan ett bemanningsföretag använda vår tjänst för bakgrundskontroll?

Ja, det går utmärkt. Våra bakgrundskontroller är tillgängliga för allmänheten i bemärkelsen alla typer företag.

Hur snabbt får jag tillgång till bakgrundskontrollen?

Bakgrundskontrollen och analysen är direkt tillgänglig och så fort du hittat den analys du önskar läsa kan du låsa upp den genom att enkelt betala eller skapa ett abonnemang.

Hur värnar ni den enskildes integritet?

Vi delger arbetsgivare ett analysresultat, inte detaljerna i informationsunderlaget. Om det inte finns något alarmerande i analysen informeras arbetsgivaren inte någon information som de inte redan vet. Om det finns betydande avvikelser, till exempel en brottmålsdom, gör vi en helhetsbedömning och delger bara den information som är nödvändig.

Innebär er bakgrundskontroll en kreditupplysning?

Nej, vi bedömer inte någons kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende med vår bakgrundskontroll (bakgrundsanalys). Vi redovisar en sammanfattning av avvikelser i syfte att vara underlag för dialog med Svensk Bakgrundsanalys om ett eventuellt behov av fördjupningsintervju för att bedöma vederbörandes generella pålitlighet från säkerhetssynpunkt. Som en del av underlaget ingår viss ekonomisk information. I förarbetena till kreditupplysningslag (prop. 1973:155 s. 139) behandlas frågan när viss information ska anses som kreditupplysning:

“Karakteristiskt för kreditupplysning är vidare att informationen lämnas för visst ändamål. Det skall vara fråga om information som är avsedd att tjäna till ledning för bedömning av någons kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Information som typiskt sett har ett helt annat ändamål omfattas inte av begreppet kreditupplysning, även om uppgifter av ekonomisk art ingår i informationen. Hit hör t.ex. uppgifter i personaltester som utförs för att pröva en persons lämplighet för viss anställning.”

Vad behöver jag tänka på gällande GDPR?

Vi har frivilligt utgivningsbevis för vår databas med bakgrundsanalyser och därmed är GDPR inte tillämpligt. Om ni däremot anlitar Svensk Bakgrundsanalys för andra typer av tjänster, till exempel fördjupningsintervju, gäller GDPR. I dessa fall antar Svensk Bakgrundsanalys rollen som personuppgiftsbiträde. Vi behandlar då personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna. Ta gärna del av vår personuppgiftspolicy.

Kontakta oss

Tillgänglighet och personlig kontakt är viktigt för oss. 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra bakgrundskontroller och övriga tjänster.

010-491 12 27

Lilla Nygatan 16, Stockholm

  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt användarvillkor