Bakgrundskontroll för trygga och säkra arbetsplatser i Stockholm och världen.

Säker rekrytering och trygga arbetsplatser

Vi erbjuder bakgrundskontroll med analys, säkerhetsprövningar och funktion för visselblåsning. Med innovativa säkerhetstjänster och polisiär kompetens är vi en trygg och pålitlig partner.

Med vår hjälp förebygger ni risker och kan fokusera på er kärnverksamhet. Vi tillhandahåller alltid kundanpassade helhetslösningar.

Vi hjälper er

 • Vi hjälper er med behovsanalys
 • Få kostnadsfri rådgivning
 • Skräddarsydd offert

Bakgrundskontroll

Säkerhet ska vara enkelt. Vi tillhandahåller bakgrundskontroller, säkerhetsprövningar och andra tjänster inom personalsäkerhet. Med oss får ni en flexibel partner och prisvärda lösningar.

Helhetslösningar för personalsäkerhet

Vi tillhandahåller bakgrundskontroller och kundanpassade helhetslösningar för personalsäkerhet.

bakgrundsKOntroll

Med vår unika bakgrundskontroll får du direkt tillgång till en analys av en stor mängd data. Vi identifierar risk med kunskap från polisen.

Internetgranskning

Vi granskar närvaro i sociala medier, bloggar, forum m.m. för att förebygga att ert företags varumärke och kundrelationer skadas.

REFERENSTAGNING

Vi bistår med referenstagning. Oavsett vilken typ av rekryteringar eller samarbete så hjälper vi till att kvalitetssäkra beslut.

Dokumentverifikation

Vi kontrollerar att uppgifter i cv är korrekta samt att examensbevis och dylikt är autentiska. Med polisiär kompetens ger vi trygghet.

SäkerhetsprövningSINTERVJU

Enligt lag ska alla som deltar i säkerhetskänslig verksamhet säkerhetsprövas. Vi hjälper företag, kommuner och myndigheter.

VISSELBLÅSNING

En ny visselblåsarlag började gälla 17 december 2021. Vi hjälper företag att uppfylla lagkraven och tillhandahåller en effektiv visselblåsartjänst.

Våra engagemang

Svensk Bakgrundsanalys är medlem i branschorganisationen SäkerhetsBranschen, som verkar för ett tryggare och säkrare Sverige genom att öka kunskapen om olika säkerhetsfrågor.

Svensk Bakgrundsanalys sponsrar nätverket Qnet, som verkar för kvinnlig tillväxt i säkerhetsbranschen genom samverkan mellan kvinnor som arbetar eller utbildar sig inom säkerhet.

Svensk Bakgrundsanalys är medlem i SSF Stöldskyddsföreningen, som verkar för att alla i samhället ska vara trygga, och främjar samverkan mellan företag, privatpersoner och myndigheter.

Joakim Söderström, vd och expert inom området bakgrundskontroll
Citat om en smartare och tryggare bakgrundskontroll.

Vår ide är att tillgängliggöra information och tillhandahålla polisiär kompetens och erfarenhet från säker rekrytering. Vi har skapat en helt ny typ av bakgrundskontroll som bygger på en unik algoritm. Automatiskt och med hög träffsäkerhet analyserar vi stora mängder data för att identifiera avvikelser som indikerar förhöjd risk.

I vår bakgrundskontroll tittar vi på all tillgänglig information, från flyttmönster och fordon till ekonomiska uppgifter och eventuell brottslighet, med mera. Samtidigt delger vi inte arbetsgivare mer information än nödvändigt, för att värna den enskildes integritet.

Bakgrundsanalys är en banbrytande tjänst för bakgrundskontroll, som ökar säkerheten och bidrar till fördomsfri rekrytering för alla typer av arbetsgivare. Med vår bakgrundsanalys och våra andra tjänster för personalsäkerhet vill vi verka för ett mer upplyst och tryggare samhälle.

JOAKIM SÖDERSTRÖM

Vd, med bakgrund i polisen

Bakgrundskontroll – varför är det viktigt?

En grundlig och rättvisande bakgrundskontroll är nödvändig för att undvika kostsamma felrekryteringar. Sådana kostnader kan vara både direkta och indirekta, till exempel skadat anseende.

Att endast göra ett utdrag från belastningsregistret eller en rättsdatabas är en vanlig men otillräcklig bakgrundskontroll. Personer som är illojala mot arbetsgivare eller avslöjas med att begå brott är ofta ostraffade sedan tidigare. Därför är det viktigt att göra en bredare helhetsbedömning med en mer omfattande bakgrundskontroll.

Tjänsten bakgrundsanalys är en utförlig bakgrundskontroll och säkerställer att den aktuella kandidaten inte har en riskprofil. Samtidigt värnar vi den enskildes integritet genom att inte delge mer information än nödvändigt.

Bakgrundskontroll erbjuder trygghet på arbetsplatser

Flexibla lösningar för bakgrundskontroll

Oavsett vad ni har för behov har vi en lösning som passar er.

Betala styckvis

 • Betala endast för analyser ni tar del av
 • Smidig betalning med Klarna
 • Passar företag som anställer mindre ofta

Abonnemang

 • Upp till 55 procents rabatt
 • Få professionellt stöd
 • Passar företag som regelbundet anställer

Kontakta oss

Telefon: 010-491 12 27
Mail: [email protected]

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra tjänster.

  Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Svensk Bakgrundsanalys lagrar dina personuppgifter, läs mer här.

  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt användarvillkor

   

  säkerhetsprövning

  Vi är måna om personlig kontakt och tillgänglighet – och ser fram emot att berätta mer om våra tjänster.

  FAQ om bakgrundskontroll

  Vad är en bakgrundskontroll?

  En bakgrundskontroll är en process där en individ eller företag verifierar att en person uppgett korrekt information om sig själv samt inte utgör en risk. Detta sker normalt inför en anställning. Bakgrundskontroller kan blanda annat omfatta information om brottslighet, civilrättsliga tvister, ekonomi och utbildning.

  Får en arbetsgivare göra en bakgrundskontroll?

  Ja, under vissa förutsättningar. Enligt dataskyddslagstiftningen (GDPR) får personuppgifter behandlas om det finns ett berättigat intresse, till exempel kan en bakgrundskontroll i normalfallet göras vid en rekrytering. Vissa digitala tjänster, såsom Svensk Bakgrundsanalys, omfattas av ett utgivningsbevis och faller dessutom utanför dataskyddslagstiftningen vilket gör att en bakgrundskontroll blir mindre juridiskt komplicerad och mer information kan beaktas.

  Är bakgrundskontroller lagliga?

  Ja. Enligt dataskyddslagstiftningen (GDPR) får personuppgifter behandlas om det finns ett berättigat intresse, till exempel kan en bakgrundskontroll i normalfallet göras vid en rekrytering. Vissa digitala tjänster, såsom Svensk Bakgrundsanalys, omfattas av ett utgivningsbevis och faller dessutom utanför dataskyddslagstiftningen vilket gör att en bakgrundskontroll blir mindre juridiskt komplicerad och mer information kan beaktas.

  Hur lång tid tar en bakgrundskontroll?

  En bakgrundskontroll tar olika lång tid att utföra beroende på vilken metod som används. Med äldre manuella metoder tar en bakgrundskontroll vanligtvis mellan några dagar och en vecka. Med nyare digitala metoder kan en bakgrundskontroll tillhandahållas sekundsnabbt.

  Varför är bakgrundskontroller viktiga?

  Bakgrundskontroller är viktiga för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. De kan även hjälpa arbetsgivare att undvika potentiella risker och bidra till att skydda företagets rykte. Till exempel kan en korrekt utför bakgrundskontroll förebygga bedrägerier och olika former av insiderproblematik.

  Vad är en pålitlig bakgrundskontroll?

  En pålitlig bakgrundskontroll omfattar flera olika typer av information om en person i syfte att identifiera avvikelser eller avvikande mönster som indikerar en förhöjd risk. Om en förhöjd risk indikeras bör det föranleda en fördjupad analys och bedömning.

  En otillräcklig och ej pålitlig bakgrundskontroll är dock att endast begära ett utdrag från belastningsregistret. Dels kan utdraget förfalskas, dels redovisar det inte all brottslighet. Dessutom kan problematiska personer ofta vara ostraffade sedan tidigare och därför är det viktigt att göra en bredare helhetsbedömning.

  Hur genomförs en bakgrundskontroll?

  En bakgrundskontroll genomförs vanligtvis av ett tredjepartsföretag som specialiserat sig på detta område. Metoderna varierar mellan olika företag och utförare. Med digitala lösningar och artificiell intelligens kan bakgrundskontroller i dag göras helt automatiskt och sekundsnabbt.

  Hur fungerar en bakgrundskontroll från Svensk Bakgrundsanalys?

  Tjänsten är helt digitaliserad och använder en avancerad algoritm för analys. Ingen annan bakgrundskontroll är så omfattande och snabb som vår bakgrundsanalys. Med vår bakgrundskontroll får du tydlig analys med rekommendationer. Analysmetoden baseras på polisiär kunskap och erfarenhet.

  Vår tjänst för bakgrundskontroller är unik i dess kombination av omfattning, snabbhet och pris. Vid avvikelser som indikerar en förhöjd risk kan vi vid behov bistå med rådgivning och fördjupningsintervjuer.

  Vi erbjuder en tillförlitlig, tydlig och sekundsnabb bakgrundskontroll.

  Krävs samtycke för en bakgrundskontroll?

  Behandling av personuppgifter regleras av dataskyddslagstiftningen (GDPR). Det anses inte som en tillräcklig rättslig grund att inhämta samtycke för en bakgrundskontroll (som innebär personuppgiftsbehandling) vid en rekrytering, på grund av att den arbetssökande är i beroendeställning till arbetsgivaren. I regel kan varken arbetssökande eller anställda lämna sådana frivilliga samtycken som dataskyddsförordningen kräver. Den rättsliga grund som i stället krävs är berättigat intresse. I normalfallet kan ett berättigat intresse av bakgrundskontroller motiveras inför en nyanställning.

  Vissa digitala tjänster, såsom Svensk Bakgrundsanalys, omfattas av ett utgivningsbevis och faller utanför dataskyddslagstiftningen, vilket gör saken enklare. Den som gör en bakgrundskontroll via Svensk Bakgrundsanalys behöver således inte förhålla sig till dataskyddslagstiftningen, lika lite som när information om en person eftersöks på till exempel Eniro.se. Däremot har vi en funktion som gör att våra kunder av etiska skäl – frivilligt – kan inhämta samtycke.

  Får en person veta på att en bakgrundskontroll utförts?

  Nej, däremot rekommenderar vi av etiska skäl att du som arbetsgivare informerar en arbetssökande eller anställd om att en bakgrundskontroll ska göras, att vår analystjänst används samt hur den fungerar.

  Kan ett bemanningsföretag använda vår tjänst för bakgrundskontroller?

  Ja, det går utmärkt. Våra bakgrundskontroller, som vi kallar bakgrundsanalyser, är tillgängliga för allmänheten i bemärkelsen alla typer företag.

  Hur snabbt kan jag få tillgång till en bakgrundsanalys från er?

  Våra bakgrundskontroller är direkt tillgängliga och du kan läsa dem direkt med ett knapptryck.

  Vad behöver jag tänka på gällande GDPR?

  En digital tjänst som omfattas av ett utgivningsbevis, som den som Svensk Bakgrundsanalys tillhandahåller, faller utanför dataskyddslagstiftningen (GDPR). Som kund hos oss får ni ta del av den information som tillhandahålls genom tjänsten utan att detta faller in under bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

  Om ni däremot anlitar Svensk Bakgrundsanalys för andra typer av tjänster gäller GDPR. I dessa fall antar Svensk Bakgrundsanalys i normalfallet rollen som personuppgiftsbiträde. Vi behandlar då personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna. Ta gärna del av vår personuppgiftspolicy.