Kontakta oss

Du kan också kontakta oss via formuläret nedan.

  Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Svensk Bakgrundsanalys lagrar dina personuppgifter, läs mer här.

  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt användarvillkor

   

  Joakim Söderström, vd Svensk Bakgrundsanalys

  Citat om en smartare och tryggare bakgrundskontroll.

  Vi är måna om personlig kontakt och tillgänglighet – och ser fram emot att berätta mer om vår innovativa tjänster för bakgrundskontroll och personalsäkerhet.

  Joakim Söderström
  Vd

  Bakgrundskontroll – varför är det viktigt?

  En grundlig och rättvisande bakgrundskontroll är nödvändig för att undvika kostsamma felrekryteringar. Sådana kostnader kan vara både direkta och indirekta, till exempel skadat anseende.

  Att endast göra ett utdrag från belastningsregistret eller en rättsdatabas är en vanlig men otillräcklig bakgrundskontroll. Personer som är illojala mot arbetsgivare eller avslöjas med att begå brott är ofta ostraffade sedan tidigare. Därför är det viktigt att göra en bredare helhetsbedömning med en mer omfattande bakgrundskontroll.

  Tjänsten bakgrundsanalys är en utförlig bakgrundskontroll och säkerställer att den aktuella kandidaten inte har en riskprofil. Samtidigt värnar vi den enskildes integritet genom att inte delge mer information än nödvändigt.

  FAQ om bakgrundskontroll

  Vad är en bakgrundskontroll?

  En bakgrundskontroll verifierar att en person uppgett korrekt information om sig själv och inte utgör en risk. Bakgrundskontroller sker normalt inför en anställning. En bra bakgrundskontroll omfattar bland annat brottslighet, civilrättsliga tvister, ekonomi och företagsengagemang.

  Vår bakgrundsanalys är en kvalificerad och utförlig bakgrundskontroll – med svar direkt. En avancerad algoritm, byggd på kunskap från polisen, analyserar en stor mängd data. I analyserna vi tillhandahåller identifieras avvikelser och avvikande mönster.

  Får en arbetsgivare göra en bakgrundskontroll?

  Ja, under vissa förutsättningar. Enligt dataskyddslagstiftningen (GDPR) får personuppgifter behandlas om det finns ett berättigat intresse, till exempel kan en bakgrundskontroll i normalfallet göras vid en rekrytering. Vissa digitala tjänster, såsom Svensk Bakgrundsanalys, omfattas av ett utgivningsbevis och faller dessutom utanför dataskyddslagstiftningen vilket gör att en bakgrundskontroll blir mindre juridiskt komplicerad och mer information kan beaktas.

  Är bakgrundskontroller lagliga?

  Ja. Enligt dataskyddslagstiftningen (GDPR) får personuppgifter behandlas om det finns ett berättigat intresse, till exempel kan en bakgrundskontroll i normalfallet göras vid en rekrytering. Vissa digitala tjänster, såsom Svensk Bakgrundsanalys, omfattas av ett utgivningsbevis och faller dessutom utanför dataskyddslagstiftningen vilket gör att en bakgrundskontroll blir mindre juridiskt komplicerad och mer information kan beaktas.

  Hur lång tid tar en bakgrundskontroll?

  En bakgrundskontroll tar olika lång tid att utföra beroende på vilken metod som används. Med äldre manuella metoder tar en bakgrundskontroll vanligtvis mellan några dagar och en vecka. Med nyare digitala metoder kan en bakgrundskontroll tillhandahållas sekundsnabbt.

  Varför är bakgrundskontroller viktiga?

  Bakgrundskontroller är viktiga för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. De kan även hjälpa arbetsgivare att undvika potentiella risker och bidra till att skydda företagets rykte. Till exempel kan en korrekt utför bakgrundskontroll förebygga bedrägerier och olika former av insiderproblematik.

  Vad är en pålitlig bakgrundskontroll?

  En pålitlig bakgrundskontroll omfattar flera olika typer av information om en person i syfte att identifiera avvikelser eller avvikande mönster som indikerar en förhöjd risk. Om en förhöjd risk indikeras bör det föranleda en fördjupad analys och bedömning.

  En otillräcklig och ej pålitlig bakgrundskontroll är dock att endast begära ett utdrag från belastningsregistret. Dels kan utdraget förfalskas, dels redovisar det inte all brottslighet. Dessutom kan problematiska personer ofta vara ostraffade sedan tidigare och därför är det viktigt att göra en bredare helhetsbedömning.

  Hur genomförs en bakgrundskontroll?

  En bakgrundskontroll genomförs vanligtvis av ett tredjepartsföretag som specialiserat sig på detta område. Metoderna varierar mellan olika företag och utförare. Med digitala lösningar och artificiell intelligens kan bakgrundskontroller i dag göras helt automatiskt och sekundsnabbt.

  Hur fungerar en bakgrundskontroll från Svensk Bakgrundsanalys?

  Tjänsten är helt digitaliserad och använder en avancerad algoritm för analys. Ingen annan bakgrundskontroll är så omfattande och snabb som vår bakgrundsanalys. Med vår bakgrundskontroll får du tydlig analys med rekommendationer. Analysmetoden baseras på polisiär kunskap och erfarenhet.

  Vår tjänst för bakgrundskontroller är unik i dess kombination av omfattning, snabbhet och pris. Vid avvikelser som indikerar en förhöjd risk kan vi vid behov bistå med rådgivning och fördjupningsintervjuer.

  Vi erbjuder en tillförlitlig, tydlig och sekundsnabb bakgrundskontroll.

  Krävs samtycke för en bakgrundskontroll?

  Behandling av personuppgifter regleras av dataskyddslagstiftningen (GDPR). Det anses inte som en tillräcklig rättslig grund att inhämta samtycke för en bakgrundskontroll (som innebär personuppgiftsbehandling) vid en rekrytering, på grund av att den arbetssökande är i beroendeställning till arbetsgivaren. I regel kan varken arbetssökande eller anställda lämna sådana frivilliga samtycken som dataskyddsförordningen kräver. Den rättsliga grund som i stället krävs är berättigat intresse. I normalfallet kan ett berättigat intresse av bakgrundskontroller motiveras inför en nyanställning.

  Vissa digitala tjänster, såsom Svensk Bakgrundsanalys, omfattas av ett utgivningsbevis och faller utanför dataskyddslagstiftningen, vilket gör saken enklare. Den som gör en bakgrundskontroll via Svensk Bakgrundsanalys behöver således inte förhålla sig till dataskyddslagstiftningen, lika lite som när information om en person eftersöks på till exempel Eniro.se. Däremot har vi en funktion som gör att våra kunder av etiska skäl – frivilligt – kan inhämta samtycke.

  Får en person veta på att en bakgrundskontroll utförts?

  Nej, däremot rekommenderar vi av etiska skäl att du som arbetsgivare informerar en arbetssökande eller anställd om att en bakgrundskontroll ska göras, att vår analystjänst används samt hur den fungerar.

  Kan ett bemanningsföretag använda vår tjänst för bakgrundskontroller?

  Ja, det går utmärkt. Våra bakgrundskontroller, som vi kallar bakgrundsanalyser, är tillgängliga för allmänheten i bemärkelsen alla typer företag.

  Hur snabbt kan jag få tillgång till en bakgrundsanalys från er?

  Våra bakgrundskontroller är direkt tillgängliga och du kan läsa dem direkt med ett knapptryck.

  Vad behöver jag tänka på gällande GDPR?

  En digital tjänst som omfattas av ett utgivningsbevis, som den som Svensk Bakgrundsanalys tillhandahåller, faller utanför dataskyddslagstiftningen (GDPR). Som kund hos oss får ni ta del av den information som tillhandahålls genom tjänsten utan att detta faller in under bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

  Om ni däremot anlitar Svensk Bakgrundsanalys för andra typer av tjänster gäller GDPR. I dessa fall antar Svensk Bakgrundsanalys i normalfallet rollen som personuppgiftsbiträde. Vi behandlar då personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna. Ta gärna del av vår personuppgiftspolicy.