Så fungerar bakgrundsanalys

En smartare bakgrundskontroll

Med en enkel sökning ges omedelbart tillgång till en utförlig rapport. Rapporten innehåller information från offentliga dokument (allmänna handlingar) hämtade från en lång rad myndigheter.

Strafföreläggande
Åtal
Brottsmålsdomar
Civilrättsliga domar
Fall i hyresnämnden

Bolagsengagemang
Konkurser
Fordonsinnehav
Ekonomi
Flyttmönster

En avancerad algoritm, byggd på kunskap från polisen, sammanställer en tydlig sammanfattning. Vid behov bistår vi med rådgivning och fördjupad analys.

Bakgrundskontroll. Säkert, sekundsnabbt och tydligt.

Snabbt, enkelt och säkert

Det är enkelt att använda vår tjänst för bakgrundskontroll.
En enkel sökning på personnummer ger direkt tillgång till en kvalificerad analys.

Enkel sökning

Genom en enkel sökning på personnummer får ni omedelbar tillgång till en kvalificerad bakgrundskontroll. I rapporten finns en tydlig sammanfattning. 

Vad ni behöver:

 • Personnummer

1

Analys direkt

Analysen bygger på en stor mängd data från både myndigheter och privata databaser. Informationen har analyserats med en avancerad algoritm som bygger på polisiär kunskap och erfarenheter av säkerhetsprövning.

Rapporten omfattar:

 • Åtal
 • Strafförelägganden
 • Brottsmålsdomar
 • Civilrättsliga domar
 • Avgöranden i hyresnämnden
 • Bolagsengagemang
 • Konkurser
 • Ekonomiska förhållanden
 • Flyttmönster
 • Fordonskopplingar

2

Få professionellt stöd

Om det föreligger avvikelser som indikerar risk kan vi bistå med rådgivning och fördjupande analys, för att bedöma en persons pålitlighet från säkerhetssynpunkt. Med vår polisiära kompetens erbjuder vi ett handfast stöd i alla lägen.

Vi erbjuder:

 • Fördjupningsintervju vid behov
 • Kompletterande analys

Ytterligare tjänster:

 • Kontroll av dolda referenser
 • Dokumentverifikation
 • Incidenthantering
 • Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen

3

Citat om en smartare och tryggare bakgrundskontroll.

Vår ide är att tillgängliggöra information och tillhandahålla polisär kompetens och erfarenhet från säker rekrytering. Vi har skapat en helt ny typ av bakgrundskontroll som bygger på en i verklig mening unik algoritm. Automatiskt och med hög träffsäkerhet analyserar vi stora mängder data för att identifiera avvikelser som indikerar förhöjd risk.

Vi tittar på all tillgänglig information, från flyttmönster och fordon till ekonomiska uppgifter och eventuell brottslighet – och mer. Samtidigt delger vi inte arbetsgivare mer information än nödvändigt, för att värna den enskildes integritet.

Bakgrundsanalys är en banbrytande tjänst för att öka säkerheten och bidra till fördomsfri rekrytering för alla typer av arbetsgivare. Vi vill verka för ett mer upplyst och tryggare samhälle.

JOAKIM SÖDERSTRÖM

VD med bakgrund i polisen

Med oss är du i gott sällskap

Kontakta oss

Tillgänglighet och personlig kontakt är viktigt för oss. 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra bakgrundskontroller och andra tjänster.

010-491 12 27

Lilla Nygatan 16, Stockholm

  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt användarvillkor