Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning är ett strikt lagkrav och Säkerhetspolisen är en av flera myndigheter som fungerar som tillsynsmyndighet. Vi hjälper myndigheter, kommuner och företag att uppfylla lagkrav med effektiva lösningar.

Våra medarbetare har polisiär bakgrund och lång erfarenhet av säkerhetsprövningar. Kontakta oss så berättar vi mer.

Prövningen handlar om Sveriges säkerhet

Enligt säkerhetsskyddslagen ska den som deltar i säkerhetskänslig verksamhet säkerhetsprövas, detta med undantag för vissa politiska förtroendeuppdrag samt offentliga försvarare.

Säkerhetskänslig verksamhet utgörs av Sveriges säkerhet i form av det civila- och militära försvaret. Även olika verksamheter inom till exempel energiförsörjning, finansiella tjänster, handel och industri, information och kommunikation, livsmedel och transporter kan efter genomförd säkerhetsskyddsanalys bedömas ingå begreppet Sveriges säkerhet. Därutöver utgör även verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktigande internationellt åtagande om säkerhetsskydd även säkerkänslig verksamhet.

Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt.

En säkerhetsprövning innefattar en grundutredning vilket avser en utredning om personliga förhållande av betydelse, till exempel betyg, intyg, referenser och andra uppgifter som den som prövningen gäller har lämnat. I grundutredningen ingår även att säkerställa identiteten på den prövade samt att genomföra en säkerhetsprövningsintervju.

Omfattningen och utförandet av grundutredningen anpassas till vilket slag av deltagande i säkerhetskänslig verksamhet det är frågan om.

Om den prövade ska placeras i en säkerhetsklass ska grundutredningen kompletteras med en registerkontroll. För säkerhetsklass 1 och 2 krävs även en särskild personutredning.

Vi hjälper till med både rådgivning och utförande.

Fyra skäl att välja oss som partner

 • Erfarenhet och kompetens. Svensk Bakgrundsanalys har lång erfarenhet av att utföra säkerhetsprövningsintervjuer och har en hög kompetens inom området.

 • Objektivitet. Vi är en oberoende leverantör, vilket innebär att vi kan vi vara mer objektiva i våra bedömningar jämfört med om den egna personalen ska utföra intervjuer.

 • God service. Vi strävar alltid efter att erbjuda den bästa servicen till våra kunder, konkret innebär det genomgående hög kvalitet, snabba svar och svar på frågor och heltäckande rådgivning.

 • Öppenhet och transparens. Vi är öppna och transparenta i vår verksamhet, vilket ger våra kunder och deras slutkunder trygghet.

Kontakta oss

Telefon: 010-491 12 27
Mail: [email protected]

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra tjänster.

  Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Svensk Bakgrundsanalys lagrar dina personuppgifter, läs mer här.

  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt användarvillkor

   

  säkerhetsprövning

  Vi är måna om personlig kontakt och tillgänglighet – och ser fram emot att berätta mer om våra tjänster.