Säkerhetsprövning

Enligt den nya säkerhetsskyddslagen ska alla som arbetar i säkerhetskänslig verksamhet säkerhetsprövas.

Säkerhetskänslig verksamhet kan vara både offentlig och privat. Det inbegriper alla typer av verksamheter som har betydelse för rikets försvar, samhällsviktig infrastruktur (till exempel flygplatser och finansiella betalningssystem), livsmedels- och energiförsörjning samt informationssystem för elektronisk kommunikation.

Vi hjälper myndigheter, kommuner och företag att uppfylla sina ansvar.

Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt.

Vid säkerhetsprövningen sker en grundutredning. Denna innebär inhämtning om personliga förhållanden som har betydelse för säkerhetsprövningen. Normalt sett inbegriper det en säkerhetsprövningsintervju. Om anställningen har placerats i säkerhetsklass ska det också göras en registerkontroll.

Vilka uppgifter som får lämnas ut beror på vilken säkerhetsklass det gäller. Om det finns särskilda skäl får en registerkontroll göras även om en anställning i säkerhetskänslig verksamhet inte placerats i säkerhetsklass.

I vissa fall ska det vid registerkontroll göras en särskild personutredning. En sådan utredning ska omfatta en undersökning av den kontrollerade personens ekonomiska förhållanden och i övrigt ha den omfattning som behövs.

Vi hjälper till med rådgivning och utförande i alla delar av processen.

Kontakta oss

Tillgänglighet och personlig kontakt är viktigt för oss. 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra bakgrundskontroller och övriga tjänster.

010-491 12 27

Lilla Nygatan 16, Stockholm

    Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt användarvillkor