Tillbaka till Nyheter & fakta

Fler företag i behov av visselblåsarfunktion

Visselblåssning med visselblåsarfunktion för att uppmärksamma missförhållande

Vad är visselblåsning?

Alla arbetsgivare med 50 anställda eller fler är skyldiga att ha ett system för visselblåsning. Detta regleras i lag och syftar att skydda personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om missförhållanden. Efterfrågan på pålitliga och smidiga system är stor.

Syftet med visselblåsarlagen är att främja en kultur där felaktigheter uppmärksammas och åtgärdas.  För att något ska anses vara visselblåsning enligt lagens mening krävs att missförhållandet är av allmänintresse. Exempel på sådana missförhållande av allmänintresse är korruption, jäv, missbruk av allmänna medel, brott mot myndighetsföreskrifter, brott mot konkurrensbestämmelser eller allmänt oetiska ageranden.

Svensk Bakgrundsanalys välkomnar lagen och att arbetsgivare tar ett större ansvar. Vi bidrar med kunskap, rådgivning och system för att efterleva kraven i lagen.

Vem kan visselblåsa?

Lagen gäller inom all privat och offentlig verksamhet vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang. Med arbetsrelaterat sammanhang avses både nuvarande och tidigare arbete, där någon har fått information om missförhållande. Lagen omfattar inte bara den som är arbetstagare utan även den som är exempelvis arbetssökande, praktikant, volontär, inhyrd arbetskraft eller konsult.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivare har en skyldighet att etablera ett system för medarbetare att ”visselblåsa”. Varje arbetsgivare ansvarar för att skapa en sådan visselblåsarfunktion. Ett krav är att medarbetare ska kunna vara anonyma när de rapporterar ett missförhållande. Genom att uppmuntra intern rapportering kan problem identifieras och åtgärdas tidigt.

Skydd för medarbetaren

Lagen syftar till att skydda visselblåsare. Arbetsgivaren får inte hindra eller försöka hindra en medarbetare som rapporterar missförhållande. Arbetsgivaren får inte heller vidta repressalier mot någon som konsekvens av rapportering. Detsamma gäller den som vänder sig till sin arbetstagarorganisation för rådgivning kring rapportering. En arbetsgivare som bryter mot förbuden är skyldig att betala skadestånd.

Korrekt system viktigt

Ett säkert inrapporteringssystem och rutiner för detta är ett lagkrav och arbetsgivarens skyldighet. Många företag använder därför externa system för visselblåsning. Svensk Bakgrundsanalys tillhandahåller en sådan professionell och komplett lösning.

Vad vi erbjuder

Svensk Bakgrundsanalys tillhandahåller en professionell och komplett lösning för visselblåsarsystem:

 • Ingen uppstartskostnad
 • Utformning av policys och riktlinjer
 • Enkelt system
 • Hantering av inkomna tips
 • Förslag på utredningsåtgärder
 • Tillgänglig expertis för utredning

Kontakta oss

Du kan också kontakta oss via formuläret nedan.

  Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Svensk Bakgrundsanalys lagrar dina personuppgifter, läs mer här.

  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt användarvillkor

   

  Citat

  Vi är måna om personlig kontakt och tillgänglighet – och ser fram emot att berätta mer om våra tjänster.