Tillbaka till Nyheter & fakta

Den sårbara staten

Seminarium om SNS-rapport

Ny forskningsöversikt: Den sårbara staten

En ny forskningsöversikt visar hur den organiserade brottsligheten påverkar staten och kommunerna –  och hotar den svenska förvaltningsmodellen.

Rapporten Den sårbara staten är en del i SNS forskningsprojekt Brottslighet och samhälle. Syftet är att bättre motverka brottslighet. Inom ramen för projektet presenteras nu en ny rapport som även diskuterades på ett seminarium på SNS den 7 november.

I rapporten, presenterad av Carina Gunnarson som till vardags är verksam vid FOI, framgår hur den organiserade brottsligheten påverkar staten och kommunerna. Den svenska förvaltningsmodellen förklaras vara utmanad av kriminella aktörer och myndigheter beskriver idag den organiserade brottsligheten som systemhotande.

De huvudsakliga slutsatser kan summeras i fem punkter:

 • Förmågan att påverka förvaltning och politik varierar mellan olika kriminella grupper beroende på gruppernas organisation, ledarskap, nätverk och förmågor.

 • Relationen mellan organiserad brottslighet och stat varierar mellan olika grupper och över tid; från oberoende till samarbete och infiltration. Relationen påverkas både av den organiserade brottslighetens kapacitet och statens agerande mot kriminaliteten.

 • Påtryckningar på staten kan se ut på olika sätt, från osynliga påverkansformer till mer eller mindre öppna former av hot och våld.

 • Den lokala nivån i Sverige är sårbar. Stora välfärdsresurser fördelas på lokal nivå, mediebevakningen kan vara mindre omfattande och kontrollmekanismerna svagare än på nationell nivå. Det finns också en social och geografisk närhet mellan tjänstemän och medborgare som kan utnyttjas.

 • Flera branscher och verksamhetsområden på kommunal nivå är utsatta: välfärd, folkbokföring, upphandlingar, föreningsverksamhet, byggbransch, markanvisningar, avfallsbransch, för att nämna några.

 • Rapporten identifierar vidare ett antal politiska målkonflikter, redogör för politikers och chefers särskilda ansvar i arbetet mot den organiserade brottsligheten samt presenterar sedan förslag på ändrade arbetsrutiner.

Hur bör en bakgrundskontroll göras?

Att endast begära ett utdrag från belastningsregistret är en otillräcklig bakgrundskontroll. Dels kan utdraget förfalskas, dels redovisar det inte all brottslighet. Dessutom kan problematiska personer ofta vara ostraffade sedan tidigare och därför är det viktigt att göra en bredare helhetsbedömning.

Med tjänsten bakgrundsanalys görs en omfattande bakgrundskontroll – helt digitalt. Tjänsten är unik i sin kombinationen av omfattning, snabbhet och pris. Vid avvikelser som indikerar en förhöjd risk kan vi vid behov bistå med rådgivning och fördjupningsintervjuer.

Kontakta oss för rådgivning. Vi är ett värderingsdrivet företag, grundat av poliser, och erbjuder kundanpassade helhetslösningar för personalsäkerhet.

Kontakta oss

Du kan också kontakta oss via formuläret nedan.

  Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Svensk Bakgrundsanalys lagrar dina personuppgifter, läs mer här.

  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt användarvillkor

   

  Citat

  Vi är måna om personlig kontakt och tillgänglighet – och ser fram emot att berätta mer om våra tjänster.