Tillbaka till Nyheter & fakta

Var tredje avskedad fick nytt kommunjobb

Bakgrundskontroll viktig vid nyanställning

Allvarliga konsekvenser när kommuner brister i bakgrundskontroll

En ny granskning visar att var tredje avskedad kommunalanställd fick nytt arbete i annan kommun inom ett år – utan att den nya arbetsgivaren haft kunskap om vad som tidigare hänt.

Expressen har granskat samtliga beslut och varsel om avsked i 71 västsvenska kommuner från 1 januari 2018 till 1 juli 2021. Granskningen visar att cirka var tredje kommunanställd (51 av 155) som tvingades lämna sitt arbete med anledning av brott eller annan grov misskötsel, fick ett nytt jobb i en ny kommun inom ett års tid.

Problemen handlar om allt från stölder och ekonomisk brottslighet till sextrakasserier och våldsbrott. I flera fall har de personer som avskedats på grund av brott och sedan fått en ny anställning fortsatt att begå brott. Det gäller till exempel anställda som stulit från äldre och gjort sig skyldiga till narkotikabrott på arbetsplatsen.

Den vanligaste förklaringen är att rekryterande chefer inte gjort tillräckligt noggranna kontroller av de som ska anställas, skriver Expressen i sin granskning. Slutsatsen är dyster: Otillräckliga bakgrundskontroller kostar skattebetalarna miljoner och skapar otrygghet för samhällets äldsta och yngsta.

Hur ska man förhålla sig till tidigare brottslighet?

Tomas Björck är sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik i Sveriges kommuner och regioner. Han menar att den som vid ett enskilt tillfälle begått ett brott inte bör vara diskvalificerad för arbete.

– Har man vid något tillfälle gjort någonting som lett till någonting så kan det inte heller leda till ett livslångt yrkesförbud, säger Tomas Björck till Expressen.

Med en kvalificerad bakgrundskontroll kan arbetsgivaren undvika oacceptabla risker, eller med faktaunderlag välja att anställa en person och vidta riskminimerande åtgärder.

En tillförlitlig bakgrundskontroll omfattar mer än brottslighet

De flesta arbetsgivare gör i dag en sökning via Google, många begär även utdrag från belastningsregistret eller en kreditupplysning. Detta innebär dock att endast en bråkdel av all tillgänglig information kontrolleras.

En tillförlitlig bakgrundskontroll omfattar flera olika typer av information, inte bara ekonomi eller brottmålsdomar. Personer som avslöjas med att begå brott i arbetet är ofta ostraffade sedan tidigare. Sedan behöver informationen analyseras, inte bara sammanställas. En sådan analys bör identifiera riskindikerande avvikelser och avvikande mönster, inte bara formella fel. Slutligen ska resultatet kunna fungera som ett tydligt beslutsstöd.

Hur utförs en säker bakgrundskontroll vid rekrytering?

Hur utförs en säker bakgrundskontroll?

Att endast göra ett utdrag från belastningsregistret är en otillräcklig bakgrundskontroll. Personer som är illojala mot arbetsgivare eller avslöjas med att begå brott är ofta ostraffade sedan tidigare. Därför är det viktigt att göra bred en helhetsbedömning.

Det finns flera företag som gör utförliga bakgrundskontroller med helhetsbedömningar. Flera av dessa är medlemmar i organisationen Bakgrundskontrollföretagen (BKF). En sådan kontroll tar normalt 2-7 dagar. Det finns dock snabbare alternativ.

Med tjänsten bakgrundsanalys kan en automatisk, digital kontroll göras. Svar tillhandahålls då omedelbart, på sekunden. Analysen är grundlig och omfattar tolv typer av information:

 1. Sekretessmarkeringar
 2. Medborgarskap
 3. Åtal
 4. Strafförelägganden
 5. Brottsmålsdomar
 6. Civilrättsliga domar
 7. Avgöranden i hyresnämnden
 8. Bolagsengagemang
 9. Konkurser
 10. Ekonomiska förhållanden
 11. Flyttmönster
 12. Fordonskopplingar

Kontakta oss

Tillgänglighet och personlig kontakt är viktigt för oss. 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra bakgrundskontroller och övriga tjänster.

010-491 12 27

Lilla Nygatan 16, Stockholm

  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt användarvillkor