Bakgrundsanalys

Smartare bakgrundskontroll

Bakgrundsanalys är en kvalificerad och utförlig bakgrundskontroll – med svar direkt. En avancerad algoritm, byggd på kunskap från polisen, analyserar en stor mängd data:

Strafföreläggande
Åtal
Brottsmålsdomar
Civilrättsliga domar
Fall i hyresnämnden

Bolagsengagemang
Konkurser
Fordonskopplingar
Ekonomi
Flyttmönster

I vår analys identifieras avvikelser och avvikande mönster, med kunskap och erfarenheter från polisen. Med vår bakgrundskontroll får du säkra och tydliga besked, som skapar trygga arbetsplatser och värnar den enskildes integritet.

Tjänsten är unik i dess kombination av omfattning, snabbhet och pris. Vid avvikelser som indikerar en förhöjd risk kan vi vid behov bistå med rådgivning och fördjupningsintervjuer.

En bakgrundsanalys kan beställas styckvis och det är även möjligt att teckna abonnemang med förmånlig rabatt.

Snabbt, enkelt och säkert

Det är enkelt att använda vår tjänst för bakgrundskontroll.
En enkel sökning på personnummer ger direkt tillgång till en kvalificerad analys.

Enkel sökning

Genom en enkel sökning på personnummer får ni omedelbar tillgång till en kvalificerad bakgrundskontroll. Med analysen följer tydliga rekommendationer. 

Vad ni behöver:

 • Personnummer

1

Analys direkt

Analysen bygger på en stor mängd data från både myndigheter och privata databaser. Informationen har analyserats med en avancerad algoritm som bygger på polisiär kunskap och erfarenheter av säkerhetsprövning.

Analysen omfattar:

 • Åtal
 • Strafförelägganden
 • Brottsmålsdomar
 • Civilrättsliga domar
 • Avgöranden i hyresnämnden
 • Bolagsengagemang
 • Konkurser
 • Ekonomiska förhållanden
 • Flyttmönster
 • Fordonskopplingar

2

Få professionellt stöd

Om det föreligger avvikelser som indikerar risk kan vi bistå med fördjupningsintervju, för att bedöma en persons pålitlighet från säkerhetssynpunkt. Med vår polisiära kompetens erbjuder vi ett handfast stöd i alla lägen.

Vi erbjuder:

 • Fördjupningsintervju vid behov
 • Kompletterande analys

Ytterligare tjänster:

 • Referenstagning
 • Dokumentverifikation
 • Incidenthantering
 • Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen

3

Fördomsfri och datadriven bakgrundskontroll

Med en enkel sökning får du direkt tillgång till en tydlig rapport. En avancerad algoritm analyserar en stor mängd data: brottslighet, ekonomi, bolagsengagemang med mera. Vi identifierar risk med kunskap från polisen.

Vi säkerställer en faktabaserad och fördomsfri kontroll. Beställ en enskild analys eller prenumerera med rabatt.

Kontakta oss så berättar vi mer!

010-491 12 27

Sekundsnabb bakgrundskontroll – pröva direkt

En bakgrundsanalys kostar 980 kr styck (exkl. moms) och kan köpas direkt. Det du behöver är ett personnummer.

Med en enkel sökning får du direkt tillgång till en tydlig rapport. En avancerad algoritm analyserar en stor mängd data: brottslighet, ekonomi, bolagsengagemang med mera. Vi identifierar risk med metoder som bygger på kunskap från polisen.

Bakgrundskontroll, snabb och säker

Med oss är du i gott sällskap

Vanliga frågor

Vad gör vår bakgrundskontroll unik?

Ingen annan tjänst för bakgrundskontroller är så omfattande och snabb som vår bakgrundsanalys. Med vår bakgrundskontroll får du också en analys – med tydliga bedömningar och rekommendationer – som finns omedelbart tillgängliga. Analysmetoden baseras på polisiär kunskap och erfarenhet. Vi erbjuder en tillförlitlig, tydlig och sekundsnabb bakgrundskontroll.

Får en person reda på att en bakgrundskontroll utförts?

Nej, däremot rekommenderar vi av etiska skäl att du som arbetsgivare informerar en arbetssökande eller anställd om att en bakgrundskontroll ska göras, att vår analystjänst används samt hur den fungerar.

Kan ett bemanningsföretag använda vår tjänst för bakgrundskontroll?

Ja, det går utmärkt. Våra bakgrundskontroller är tillgängliga för allmänheten i bemärkelsen alla typer företag.

Hur snabbt får jag tillgång till bakgrundskontrollen?

Bakgrundskontrollen och analysen är direkt tillgänglig och så fort du hittat den analys du önskar läsa kan du låsa upp den genom att enkelt betala eller skapa ett abonnemang.

Hur värnar ni den enskildes integritet?

Vi delger arbetsgivare ett analysresultat, inte detaljerna i informationsunderlaget. Om det inte finns något alarmerande i analysen informeras arbetsgivaren inte någon information som de inte redan vet. Om det finns betydande avvikelser, till exempel en brottmålsdom, gör vi en helhetsbedömning och delger bara den information som är nödvändig.

Innebär er bakgrundskontroll en kreditupplysning?

Nej, vi bedömer inte någons kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende med vår bakgrundskontroll (bakgrundsanalys). Vi redovisar en sammanfattning av avvikelser i syfte att vara underlag för dialog med Svensk Bakgrundsanalys om ett eventuellt behov av fördjupningsintervju för att bedöma vederbörandes generella pålitlighet från säkerhetssynpunkt. Som en del av underlaget ingår viss ekonomisk information. I förarbetena till kreditupplysningslag (prop. 1973:155 s. 139) behandlas frågan när viss information ska anses som kreditupplysning:

“Karakteristiskt för kreditupplysning är vidare att informationen lämnas för visst ändamål. Det skall vara fråga om information som är avsedd att tjäna till ledning för bedömning av någons kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Information som typiskt sett har ett helt annat ändamål omfattas inte av begreppet kreditupplysning, även om uppgifter av ekonomisk art ingår i informationen. Hit hör t.ex. uppgifter i personaltester som utförs för att pröva en persons lämplighet för viss anställning.”

Vad behöver jag tänka på gällande GDPR?

Vi har frivilligt utgivningsbevis för vår databas med bakgrundsanalyser och därmed är GDPR inte tillämpligt. Om ni däremot anlitar Svensk Bakgrundsanalys för andra typer av tjänster, till exempel fördjupningsintervju, gäller GDPR. I dessa fall antar Svensk Bakgrundsanalys rollen som personuppgiftsbiträde. Vi behandlar då personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna. Ta gärna del av vår personuppgiftspolicy.

Kontakta oss

Tillgänglighet och personlig kontakt är viktigt för oss. 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra bakgrundskontroller och övriga tjänster.

010-491 12 27

Grev Magnigatan 8, Stockholm

  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt användarvillkor