Vi är värderingsdrivna

Svensk Bakgrundsanalys är ett värderingsdrivet företag, grundat av poliser för att erbjuda smartare och säkrare säkerhetsstöd till kommuner och företag.

Vår idé är att tillgängliggöra information och överföra polisiär erfarenhet till en digital lösning för bakgrundskontroll. Vi vill bidra till säker rekrytering, trygga arbetsplatser och ett mer upplyst samhälle.

Vårt advisory board leds av den tidigare rikspolischefen Bengt Svenson och vår utgångspunkt är att verka för ett tryggare och säkrare Sverige. Vi är värderingsdrivna.

Joakim Söderström
Verkställande direktör
joakim@bakgrundsanalys.se

Bengt Svenson
Ordförande Advisory Board
bengt@bakgrundsanalys.se

Peter Sundlöf
Styrelseordförande & ansvarig utgivare
peter@bakgrundsanalys.se

Vår ide är att tillgängliggöra information och tillhandahålla polisär kompetens och erfarenhet från säker rekrytering. Vi har skapat en helt ny typ av bakgrundskontroll som bygger på en i verklig mening unik algoritm. Automatiskt och med hög träffsäkerhet analyserar vi stora mängder data för att identifiera avvikelser som indikerar förhöjd risk.

Vi tittar på all tillgänglig information, från flyttmönster och fordonsinnehav till ekonomiska uppgifter och eventuell brottslighet – och mer. Samtidigt delger vi inte arbetsgivare mer information än nödvändigt, för att värna den enskildes integritet.

Bakgrundsanalys är en banbrytande tjänst för att öka säkerheten och bidra till fördomsfri rekrytering. Vi vill verka för ett mer upplyst och tryggare samhälle.

JOAKIM SÖDERSTRÖM

VD, med bakgrund i polisen

Kunskap från polisen

Grunden för våra analyser är stora mängder data från både myndigheter och privata databaser. Vi inhämtar fortlöpande all tillgänglig relevant information om personer och företag. 

Våra analysmetoder innefattar identifiering av avvikelser och mönster som indikerar risk, med kunskap och systematik från Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Det gör vår tjänst unik i snabbhet och träffsäkerhet.

Med vår analys får du en tillförlitlig analys av huruvida det finns några avvikelser som indikerar risk. Om så är fallet bidrar vi med rekommendationer och hjälper vid behov till med fördjupad analys. Vi erbjuder både analytiskt och operativt stöd.

Smartare bakgrundskontroll

Det är enkelt att komma igång med tjänsten.
Efter en sökning får du direkt en tydlig rapport.

Enkel sökning

Genom en enkel sökning på personnummer får ni omedelbar tillgång till en kvalificerad bakgrundskontroll. Med analysen följer tydliga rekommendationer. 

Vad ni behöver:

 • Personnummer

1

Analys direkt

Analysen bygger på en stor mängd data från både myndigheter och privata databaser. Informationen har analyserats med en avancerad algoritm som bygger på polisiär kunskap och erfarenhet.

Analysen omfattar:

 • Åtal
 • Strafförelägganden
 • Brottsmålsdomar
 • Civilrättsliga domar
 • Avgöranden i hyresnämnden
 • Bolagsengagemang
 • Konkurser
 • Ekonomiska förhållanden
 • Flyttmönster
 • Fordonskopplingar

2

Få professionellt stöd

Våra analyser redovisar om det finns avvikelser som indikerar en fVi identifierar avvikelser och ger råd. Vid behov hjälper vi till och kan bedöma en persons pålitlighet från säkerhetssynpunkt med en fördjupningsintervju. Med vår polisiära kompetens erbjuder vi ett handfast stöd för alla lägen.

Vi erbjuder:

 • Fördjupningsintervju vid behov
 • Kompletterande analys

Ytterligare tjänster:

 • Kontroll av dolda referenser
 • Dokumentverifikation
 • Incidenthantering
 • Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen

3

Sekundsnabb bakgrundskontroll – pröva direkt

En bakgrundsanalys kostar 1600 kr styck (exkl. moms) och kan köpas direkt. Det du behöver är ett personnummer.

Med en enkel sökning får du direkt tillgång till en tydlig rapport. En avancerad algoritm analyserar en stor mängd data: brottslighet, ekonomi, bolagsengagemang med mera. Vi identifierar risk med metoder som bygger på kunskap från polisen.

Bakgrundskontroll, snabb och säker

Vanliga frågor

Vad gör vår bakgrundskontroll unik?

Ingen annan tjänst för bakgrundskontroller är så omfattande och snabb som vår bakgrundsanalys. Med vår bakgrundskontroll får du också en analys – med tydliga bedömningar och rekommendationer – som finns omedelbart tillgängliga. Analysmetoden baseras på polisiär kunskap och erfarenhet. Vi erbjuder en tillförlitlig, tydlig och sekundsnabb bakgrundskontroll.

Får en person reda på att en bakgrundskontroll utförts?

Nej, däremot rekommenderar vi av etiska skäl att du som arbetsgivare informerar en arbetssökande eller anställd om att en bakgrundskontroll ska göras, att vår analystjänst används samt hur den fungerar.

Kan ett bemanningsföretag använda vår tjänst för bakgrundskontroll?

Ja, det går utmärkt. Våra bakgrundskontroller är tillgängliga för allmänheten i bemärkelsen alla typer företag.

Hur snabbt får jag tillgång till bakgrundskontrollen?

Bakgrundskontrollen och analysen är direkt tillgänglig och så fort du hittat den analys du önskar läsa kan du låsa upp den genom att enkelt betala eller skapa ett abonnemang.

Hur värnar ni den enskildes integritet?

Vi delger arbetsgivare ett analysresultat, inte detaljerna i informationsunderlaget. Om det inte finns något alarmerande i analysen informeras arbetsgivaren inte någon information som de inte redan vet. Om det finns betydande avvikelser, till exempel en brottmålsdom, gör vi en helhetsbedömning och delger bara den information som är nödvändig.

Innebär er bakgrundskontroll en kreditupplysning?

Nej, vi bedömer inte någons kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende med vår bakgrundskontroll (bakgrundsanalys). Vi redovisar en sammanfattning av avvikelser i syfte att vara underlag för dialog med Svensk Bakgrundsanalys om ett eventuellt behov av fördjupningsintervju för att bedöma vederbörandes generella pålitlighet från säkerhetssynpunkt. Som en del av underlaget ingår viss ekonomisk information. I förarbetena till kreditupplysningslag (prop. 1973:155 s. 139) behandlas frågan när viss information ska anses som kreditupplysning:

“Karakteristiskt för kreditupplysning är vidare att informationen lämnas för visst ändamål. Det skall vara fråga om information som är avsedd att tjäna till ledning för bedömning av någons kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Information som typiskt sett har ett helt annat ändamål omfattas inte av begreppet kreditupplysning, även om uppgifter av ekonomisk art ingår i informationen. Hit hör t.ex. uppgifter i personaltester som utförs för att pröva en persons lämplighet för viss anställning.”

Vad behöver jag tänka på gällande GDPR?

Vi har frivilligt utgivningsbevis för vår databas med bakgrundsanalyser och därmed är GDPR inte tillämpligt. Om ni däremot anlitar Svensk Bakgrundsanalys för andra typer av tjänster, till exempel fördjupningsintervju, gäller GDPR. I dessa fall antar Svensk Bakgrundsanalys rollen som personuppgiftsbiträde. Vi behandlar då personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna. Ta gärna del av vår personuppgiftspolicy.

Kontakta oss

Tillgänglighet och personlig kontakt är viktigt för oss. 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra bakgrundskontroller och övriga tjänster.

010-491 12 27

Lilla Nygatan 16, Stockholm

  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt användarvillkor