Vi ser fram emot att berätta mer!

Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt användarvillkor

  Citat om en smartare och tryggare bakgrundskontroll.

  Vi är måna om personlig kontakt och tillgänglighet – och ser fram emot att berätta mer om vår digitala tjänst för bakgrundskontroller.

  Joakim Söderström
  VD, med bakgrund i polisen

  Vanliga frågor

  Vad gör vår bakgrundskontroll unik?

  Ingen annan tjänst för bakgrundskontroller är så omfattande och snabb som vår bakgrundsanalys. Med vår bakgrundskontroll får du också en analys – med tydliga bedömningar och rekommendationer – som finns omedelbart tillgängliga. Analysmetoden baseras på polisiär kunskap och erfarenhet. Vi erbjuder en tillförlitlig, tydlig och sekundsnabb bakgrundskontroll.

  Får en person reda på att en bakgrundskontroll utförts?

  Nej, däremot rekommenderar vi av etiska skäl att du som arbetsgivare informerar en arbetssökande eller anställd om att en bakgrundskontroll ska göras, att vår analystjänst används samt hur den fungerar.

  Kan ett bemanningsföretag använda vår tjänst för bakgrundskontroll?

  Ja, det går utmärkt. Våra bakgrundskontroller är tillgängliga för allmänheten i bemärkelsen alla typer företag.

  Hur snabbt får jag tillgång till bakgrundskontrollen?

  Bakgrundskontrollen och analysen är direkt tillgänglig och så fort du hittat den analys du önskar läsa kan du låsa upp den genom att enkelt betala eller skapa ett abonnemang.

  Hur värnar ni den enskildes integritet?

  Vi delger arbetsgivare ett analysresultat, inte detaljerna i informationsunderlaget. Om det inte finns något alarmerande i analysen informeras arbetsgivaren inte någon information som de inte redan vet. Om det finns betydande avvikelser, till exempel en brottmålsdom, gör vi en helhetsbedömning och delger bara den information som är nödvändig.

  Innebär er bakgrundskontroll en kreditupplysning?

  Nej, vi bedömer inte någons kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende med vår bakgrundskontroll (bakgrundsanalys). Vi redovisar en sammanfattning av avvikelser i syfte att vara underlag för dialog med Svensk Bakgrundsanalys om ett eventuellt behov av fördjupningsintervju för att bedöma vederbörandes generella pålitlighet från säkerhetssynpunkt. Som en del av underlaget ingår viss ekonomisk information. I förarbetena till kreditupplysningslag (prop. 1973:155 s. 139) behandlas frågan när viss information ska anses som kreditupplysning:

  “Karakteristiskt för kreditupplysning är vidare att informationen lämnas för visst ändamål. Det skall vara fråga om information som är avsedd att tjäna till ledning för bedömning av någons kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Information som typiskt sett har ett helt annat ändamål omfattas inte av begreppet kreditupplysning, även om uppgifter av ekonomisk art ingår i informationen. Hit hör t.ex. uppgifter i personaltester som utförs för att pröva en persons lämplighet för viss anställning.”

  Vad behöver jag tänka på gällande GDPR?

  Vi har frivilligt utgivningsbevis för vår databas med bakgrundsanalyser och därmed är GDPR inte tillämpligt. Om ni däremot anlitar Svensk Bakgrundsanalys för andra typer av tjänster, till exempel fördjupningsintervju, gäller GDPR. I dessa fall antar Svensk Bakgrundsanalys rollen som personuppgiftsbiträde. Vi behandlar då personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna. Ta gärna del av vår personuppgiftspolicy.

  Bakgrundskontroll – varför är det viktigt?

  En grundlig och rättvisande bakgrundskontroll är nödvändig för att undvika kostsamma felrekryteringar och befordringar. Sådana kostnader kan vara både direkta och indirekta, till exempel skadat anseende.

  Att endast göra ett utdrag från belastningsregistret eller rättsdatabas är en vanlig men otillräckliga bakgrundskontroller. Personer som är illojala mot arbetsgivare eller avslöjas med att begå brott är ofta ostraffade sedan tidigare. Därför är det viktigt att göra en bredare helhetsbedömning med en mer omfattande bakgrundskontroll.

  Tjänsten bakgrundsanalys är en utförlig bakgrundskontroll och säkerställer att den aktuella kandidaten inte har en riskprofil. Samtidigt värnar vi den enskildes integritet genom att inte delge mer information än nödvändigt.

  Citat om en smartare och tryggare bakgrundskontroll.

  Tryggare arbetsplatser och en mer fördomsfri rekrytering. Det vill vi bidra till genom våra bakgrundskontroller. I stället för förutfattade meningar och antaganden, tillhandahåller vi fakta och saklig analys.

  Sekundsnabb bakgrundskontroll – pröva direkt

  En bakgrundsanalys kostar 1600 kr styck (exkl. moms) och kan köpas direkt. Det du behöver är ett personnummer.

  Med en enkel sökning får du direkt tillgång till en tydlig rapport. En avancerad algoritm analyserar en stor mängd data: brottslighet, ekonomi, bolagsengagemang med mera. Vi identifierar risk med metoder som bygger på kunskap från polisen.

  Bakgrundskontroll, snabb och säker