Tillbaka till Nyheter & fakta

Fyra viktiga råd inför bakgrundskontroll

Bakgrundskontroll vid rekrytering

Betydelsen av bakgrundskontroller

En bakgrundskontroll är viktig för att säkerställa att den du rekryterar, befordrar eller samarbetar med är pålitlig. De vanligaste skälen till bakgrundskontroller är att värna förtroendet för verksamheten, arbetsgivarens varumärke och ekonomiska intressen.

När allvarligare problem uppstår med en befintlig anställd eller samarbetspartner är det i normalfallet svårt, tidskrävande och kostsamt att hantera. En utförlig bakgrundskontroll är ett kostnadseffektivt sätt att förebygga besvärliga problem. Här följer fyra råd som är bra att tänka på vid utförandet av bakgrundskontroller.

Fyra viktiga råd

  • En väl utförd bakgrundskontroll omfattar mer än ett utdrag från belastningsregistret. Personer som är illojala mot arbetsgivare eller avslöjas med att begå brott är ofta ostraffade sedan tidigare. Därför är det viktigt att göra bred en helhetsbedömning.
  • Personuppgifter om brott får som huvudregel inte behandlas enligt GDPR (se Datainspektionens föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser). Använd därför en webbtjänst med utgivningsbevis och hantera inte uppgifter om brott utanför den lagliga databasen.
  • Av etiska skäl bör information om bakgrundskontroll delges tidigt i en rekryteringsprocess, förslagsvis redan i jobbannonsen.
  • Fastställ en tydlig rutin/policy. Denna bör bland annat klargöra för vilka befattningar bakgrundskontroller ska göras, när i anställningsprocessen bakgrundskontroller ska göras och vad rutinen är när utfallet av kontrollen är negativt (ska till exempel en fördjupningsintervju då göras?). Låt aldrig anställningsprocessen gå för långt innan en bakgrundskontroll görs.