Bakgrundskontroll – hur, när och varför?

En bakgrundskontroll är viktig för att du ska veta att den du rekryterar, befordrar eller gör affärer med med är pålitlig. De vanligaste skälen till bakgrundskontroller är att värna förtroendet för verksamheten, arbetsgivarens varumärke och ekonomiska intressen.

När allvarligare problem uppstår med en befintlig anställd eller affärspartner är det i normalfallet svårt, tidskrävande och kostsamt att hantera. En utförlig bakgrundskontroll är ett kostnadseffektivt sätt att förebygga besvärliga problem.

Bakgrundsanalys – smartare bakgrundskontroll

När bör en bakgrundskontroll göras?

Bakgrundskontroller kan och bör användas i många situationer, men är särskilt vanliga vid tre tillfällen.

Rekrytering

Det är enkelt och mycket vanligt att göra en bakgrundskontroll vid nyanställning av personal. Detta är något många arbetssökande i dag räknar med, samtidigt är transparens viktigt och den som kontrolleras bör upplysas om detta.

1

Befodran

Personal som är påtänkta för en ny befattning med större ansvar blir inte sällan bakgrundskontrollerade. Detta bör motiveras med ett berättigat intresse för att arbetsgivaren ska leva upp till god sed på arbetsmarknaden.

2

Affärsrelation

Innan konsulter anlitas eller samarbete med andra företag inleds är det betydelsefullt med bakgrundskontroll. Det är då ofta särskilt viktigt med en kvalificerad analys som innefattar en helhetsbedömning.

3

Hur utförs en säker bakgrundskontroll vid rekrytering?

Hur utförs en säker bakgrundskontroll?

Att endast göra ett utdrag från belastningsregistret eller rättsdatabas är en otillräcklig bakgrundskontroll. Personer som är illojala mot arbetsgivare eller avslöjas med att begå brott är ofta ostraffade sedan tidigare. Därför är det viktigt att göra bred en helhetsbedömning.

Det finns flera företag som gör utförliga bakgrundskontroller med helhetsbedömningar. Flera av dessa är medlemmar i organisationen Bakgrundskontrollföretagen (BKF). En sådan kontroll tar normalt 2-7 dagar. Det finns dock snabbare alternativ.

Med tjänsten bakgrundsanalys kan en automatisk, digital kontroll göras. Svar tillhandahålls då omedelbart, på sekunden. Analysen omfattar personalia, brottslighet, civilrättsliga ärenden, bolagsengagemang, fordongskopplingar med mera.