Personuppgiftspolicy för Svensk Bakgrundsanalys AB

Introduktion och sammanfattning

Till vem riktar sig denna personuppgiftspolicy?

I denna personuppgiftspolicy har vi samlat information som avser kunder (befintliga, tidigare och blivande kunder) samt användare av webbsidor, appar och tjänster hos Svensk Bakgrundsanalys (bakgrundsanalys.se).

Denna personuppgiftspolicy kan när som helst ändras för att den ska vara i överensstämmelse med lagstiftning såsom dataskyddsförordningen (GDPR).

Vem är ansvarig för behandling av dina personuppgifter?

Svensk Bakgrundsanalys AB (org.nr 559305-2615) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss på [email protected] eller på adressen som följer enligt nedan vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Svensk Bakgrundsanalys AB
Lilla Nygatan 16
111 28 Stockholm

Sammanfattning av ändamål

Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster, och för att kunna analysera, utveckla och förbättra tjänsterna. Vi använder också personuppgifter för att kommunicera med dig, i kundserviceärenden och för att skicka nyhetsbrev och direktmarknadsföring samt telefonförsäljning. Vi behöver också behandla vissa personuppgifter för att skydda vår verksamhet och våra kunder, och för att uppfylla vissa lagkrav såsom bokföringslagen. 

När du surfar på våra webbsidor använder vi oss av cookies: läs mer om detta i vår cookiepolicy

För närmare information om vår behandling, se avsnittet “Hur vi använder personuppgifter”. 

Kort om dina rättigheter och kontakt

Du har flera rättigheter under GDPR. Du har bland annat rätt att få en kopia på dina personuppgifter och, under vissa förutsättningar, att få dina uppgifter raderade. Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring och telefonförsäljning, inklusive profilering för dessa ändamål. Om du har samtyckt till viss behandling har du alltid rätt att ta tillbaka samtycket. Läs mer om vilka rättigheter du har och hur du tillvaratar dina rättigheter under “Dina rättigheter”. 

Du kan begära radering eller registerutdrag från oss under [email protected]. Ytterligare kontaktinformation till oss hittar du under “Kontakta oss”. 

Utgivningsbevis

Svensk Bakgrundsanalys AB (org.nr. 559305-2615) tillhandahåller databasen bakgrundsanalys.se med frivilligt utgivningsbevis. En del av webbplatsen, ”Mina sidor”, är avskiljd och omfattas inte av utgivningsbeviset.

Särskilt om bakgrundsanalyserna och övrigt innehåll skyddat av utgivningsbevis

Merparten av innehållet på bakgrundsanalys.se, inklusive analysrapporter med tillhörande uppgifter, omfattas inte av GDPR:s regler om radering m.m. Det betyder att du inte har rätt att begära att en analysrapporter ska raderas med hänvisning till GDPR. Upptäcker du felaktigheter i publicerat innehåll kontaktar du ansvarig utgivare via [email protected].

Övrigt

Läs gärna mer om hur vi använder personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter genom att klicka vidare på länkarna till de olika avsnitten nedan. Vänligen notera att det kan finnas kompletterande personuppgiftspolicys och villkor som gäller för vissa av de tjänster som vi erbjuder. 

Personuppgifter som vi samlar in

Vilka uppgifter som vi samlar in kan variera och beror på vilken tjänst du använder, vad du samtyckt till när du besökt sidan, samt vilka integritetsinställningar du har gjort på din dator eller mobil, om sådana inställningar finns tillgängliga, och de funktioner som du använder i tjänsterna. Nedan har vi sammanfattat vilken typ av personuppgifter som vi huvudsakligen behandlar. 

 • Namn och kontaktuppgifter. Vi behandlar kunders, kontaktpersoners och kontoanvändares för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransadress och andra liknande kontaktuppgifter.
 • Uppgifter kopplade till användarkonto. Om du registrerar ett konto hos oss eller registrerar dig som användare till ett konto samlar vi in autentiseringsuppgifter som användarnamn och lösenord, samt annan information du lägger till i din profil.
 • Demografiska data. Om du är kund hos oss samlar vi i vissa fall in uppgifter om t.ex. från vilken ort du gör en sökning eller om det finns många företag i området. 
 • Betalkortsuppgifter m.m. Vi samlar in uppgifter som är nödvändiga för att kunna behandla din betalning vid eventuella köp, vilket kan inkludera bland annat betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) och associerad säkerhetskod eller bankkontonummer.
 • Köphistorik. Vi samlar in uppgifter om dina köp och prenumerationer, summa, tid för köp och erbjudanden som du utnyttjar.
 • Enhets- och användningsdata.  Vi samlar in data om din enhet, t.ex. information om du surfar på en mobil eller dator och vilken browser du använder. Vi samlar även in data om hur du använder våra digitala tjänster, t.ex. information om de funktioner som du använder, de webbsidor du besöker inklusive sidor på sociala medier såsom t.ex. våra Facebook-sidor, och programvarukonfigurationer som du använder. Detta kan även innefatta information om IP-adress och inställningar (t.ex. språkinställningar).  
 • Intressen. Vi samlar in data om dina intressen och favoriter, t.ex. utifrån köp- och läshistorik, hur du navigerar på våra webbsidor och vilka annonser du klickat på i våra nyhetsbrev.
 • Personnummer. Vi behandlar ditt personnummer om det är nödvändigt för att verifiera din identitet (exempelvis vid fakturaköp), ålder eller om du loggar in på en tjänst via bank-ID, samt för att stämma av mot NIX-registret.
 • Övrigt. Vi samlar också in information som du skriver i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner, frågor och information som du lämnar i kundtjänstärenden. När du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport genom telefonsamtal eller chattsessioner med våra representanter eller när vi kontaktar dig för telemarketing, kan samtalen komma att spelas in och sparas under en viss tid.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

 • Uppgifter som du lämnar. Vissa uppgifter samlar vi in direkt från dig, exempelvis när du tecknar ett abonnemang eller när du skapar och använder ett användarkonto på vår webbsida, anmäler dig till ett evenemang, registrerar dig för ett nyhetsbrev, köper en tjänst eller kontaktar oss för support.
 • Användning av tjänst m.m. Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra webbsidor och genom information som vi får tillgång till via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra tjänster, såsom IP-adress, språkinställningar och pushinställningar. I vissa fall kan vi genom särskild mätteknik knyta data vi samlar in om dig via olika enheter du använder när du besöker våra tjänster i syfte att uppnå relevans i anpassat innehåll och annonser på vår webbplats.

Vi kan även hämta uppgifter från externa källor. Sådana källor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

 • Vi använder Checkbiz för att verifiera och komplettera kontaktinformation och demografiska data såsom statistik för ett visst bostadsområde. 
 • I vissa fall sker insamlingen via vår betaltjänstleverantör, t.ex. Klarna. Vid användning av en tjänst som kräver betalning samlar vi in namn, personnummer, adressuppgifter och betalsätt från betalningsleverantören för att bekräfta din identitet och adressuppgifter.
 • Sociala nätverk, när du interagerar med oss via Facebook eller Linkedin samlar vi in uppgifter från din offentliga Facebook- eller Linkedinprofil.
 • Leverantörer som hjälper oss att fastställa geografiska positioner baserat på IP-adress.
 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda våra tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet, vi kan exempelvis samla in dina personuppgifter från en samarbetspartner vid ett event vi arrangerar om du anmält dig till eventet via vår samarbetspartner.
 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra datakällor som är tillgängliga för allmänheten, såsom SPAR (Statens Personadressregister).

Hur vi använder personuppgifter

I detta avsnitt beskriver vi varför vi behandlar personuppgifter och vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på. Vi stödjer oss framförallt på två olika grunder; antingen att vår behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (”Fullgörande av avtal”), eller att vår behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse (”Berättigat intresse”). I vissa fall baseras behandlingen på ditt samtycke (”Samtycke”) eller att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse (”Rättslig förpliktelse”).

Vi har gjort vår bedömning av ”Berättigat intresse” utifrån att vår behandling för sådana ändamål är nödvändig för att kunna möta användares och kunders önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehållet och utformningen av tjänsterna och att kunna marknadsföra våra tjänster och uppnå relevans i erbjudanden och annonsering. Slutligen har vi ett berättigat intresse av att kunna skydda vår verksamhet.

 • Tillhandahålla tjänster och kundsupport. Vi använder uppgifter för att genomföra dina köp och för att förse dig med våra tjänster och produkter, t.ex. abonnemang, events och kurser, samt för att tillhandahålla kundsupport kopplad till t.ex. ditt köp eller ditt abonnemang. Vi kan komma att verifiera din identitet, betaluppgifter och/eller ditt konto vid registrering som prenumerant eller användare av våra tjänster via den e-post som du angav vid registrering. Laglig grund: Fullgörande av avtal eller Berättigat intresse. Behandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig är t.ex. insamling och lagring av din adress för att vi ska kunna skicka analyser som du valt att bevaka eller en faktura för betalning av ditt abonnemang. Behandling som vi utför med stöd av ett Berättigat intresse är t.ex. att vi behandlar dina kontaktuppgifter i samband med att du använder vår tjänst, deltar i ett event eller en kurs. Om du är kontaktperson för ett företag som köpt en tjänst eller produkt av oss, eller deltar i ett event, kan vi med stöd av vårt Berättigade intresse behandla uppgifter om dig och företaget du representerar för att t.ex. kunna tillhandahålla företaget tjänsten eller leverera produkter till din arbetsplats, eller administrera deltagandet i eventet. Vi behandlar även dina personuppgifter för att tillgodose ditt intresse att ta emot kundsupport. 
 • Produktförbättring/utveckling. Vi använder personuppgifter för att analysera och förbättra våra befintliga tjänster, bland annat genom att uppdatera funktioner och få en ökad förståelse för hur vi kan göra användarupplevelsen smidigare för dig. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra webbsidor för att förbättra relevansen för sökresultat, för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras, vilket innehåll som ska publiceras på webbsidan och placering av innehåll. Vi använder även olika analysverktyg såsom Google Analytics för att samla in data om hur våra webbsidor används och göra analyser utifrån dessa uppgifter. Denna data kan exempelvis visa vilka sidor som är mest besökta, vilken väg besökare tar genom webbsidan, och från vilka sidor besökare lämnar webbsidan. Webbanalys kan även ge insikt i besöksfrekvens och vilket innehåll som besöks under längst tid. Genom att ställa frågor till våra kunder och besökare kan vi också utvärdera våra tjänster. Denna analys kan bland annat ligga till grund för produktförbättringar. Laglig grund: Berättigat intresse.
 • För att bättre förstå vår affärsverksamhet (så kallad ”Business Intelligence”). Vi behandlar personuppgifter för att ta fram statistik och analyser avseende vår affärsverksamhet. Denna information använder vi för att kunna fatta välgrundade affärsbeslut och planera strategier framåt för verksamheten. Vi använder anonymiserad data så långt det är möjligt för detta ändamål. Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Säkerhet och regelefterlevnad. Vi använder uppgifter för att skydda våra tjänsters och kunders säkerhet, för att upptäcka och förhindra bedrägeri (exempelvis dubbelutnyttjande av erbjudanden), för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi använder även uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen. Laglig grund: Rättslig förpliktelse eller Berättigat intresse.
 • Kommunikation. Vi kan komma att kontakta dig per e-post, telefon, push-funktion eller på andra sätt för att ge dig information som är relevant för ditt abonnemang, ditt köp eller nyttjande av våra tjänster. Vi kan t.ex. informera dig om när ett abonnemang är på väg att nå sin maxgräns för användning för tillgång till analyser eller när vi gör uppdateringar eller ändringar i våra villkor, meddela dig när säkerhetsuppdateringar är tillgängliga, påminna dig om varor som finns kvar i din kundvagn, återkoppla till dig i ett kundtjänstärende, administrera kundundersökningar, informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt konto aktivt eller leverera ett nyhetsbrev som ingår i din prenumeration eller som du har anmält intresse för. Laglig grund: Fullgörande av avtal (om behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser mot dig) eller Berättigat intresse.
 • Användarkonto. När du skapar ett användarkonto vid registrering eller genomförande av köp hos oss efterfrågar vi vissa personuppgifter. När du loggar in på ditt användarkonto skapar vi en registrering av inloggningen, vilket innefattar datum och tid, information om produkten du loggade in på, IP-adress samt eventuella felmeddelanden. Laglig grund: Fullgörande av avtal (t.ex. om du har ett abonnemang) eller Berättigat intresse.
 • Direktmarknadsföring och telefonförsäljning. Vi använder olika kanaler för marknadsföring, t.ex. post, telefon, e-post, SMS och andra digitala kanaler. Marknadsföringen kan, beroende på kanal, avse våra egna och andra bolags produkter och tjänster. Vår marknadsföring kan baseras på hur du använt våra tjänster, såsom läs- och köphistorik samt demografiska data såsom ålder, kön, bostadsort och geografisk position. Vi kan exempelvis välja att rikta viss marknadsföring till en viss målgrupp, t.ex. ”småföretagare i Stockholm”. Du har alltid rätt att invända mot vår direktmarknadsföring och telefonförsäljning, läs mer under avsnittet ”Dina rättigheter” och ”Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter”. Laglig grund: Berättigat intresse eller Samtycke. I de fall vi använder Samtycke som laglig grund ber vi om ditt samtycke i samband med att vi samlar in personuppgifterna ifråga.
 • Annonsering på andra plattformar. Vi kan anpassa annonser till dig på sociala medie-plattformar genom användningsdata från dina besök på våra sociala medie-sidor såsom t.ex. Facebook-sidor. På vissa webbsidor används ett verktyg (Facebook-pixeln) som används för att kunna visa bättre annonser för dig på Facebooks plattform. Laglig grund: Berättigat intresse eller Samtycke. I de fall vi använder Samtycke som laglig grund ber vi om ditt samtycke i samband med att vi samlar in personuppgifterna ifråga. 
 • Samtalsinspelning. Om du kontaktar oss per telefon, t.ex. för kundsupport, kan samtalet komma att spelas in för din och vår säkerhet och/eller i kvalitet- och utbildningssyfte. Om vi kontaktar dig per telefon för att marknadsföra våra tjänster till det företag du representerar kan de delar av samtalet där avtalsöverenskommelse skapas komma att spelas in för att använda som avtalsunderlag. Laglig grund: Berättigat intresse.
 • Spärrlistor. Om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post, telefon eller post så kan vi komma att behålla en kopia av den aktuella kontaktuppgiften i vår spärrlista för marknadsföring för att se till att du inte får del av oönskade erbjudanden i framtiden. Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse.
 • Övrigt. Vi har valt att uppmärksamma vissa tjänster lite extra under rubriken ”Särskilt om några av våra tjänster”. Här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas om du tar del av dessa tjänster.

Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt syfte kommer vi att informera dig innan eller i samband med att personuppgifterna samlas in. Om det krävs så kommer vi att be om ditt samtycke.

Cookies och lokal lagring av data

Cookies och liknande spårningstekniker används bland annat för att vi ska kunna förbättra funktionaliteten på våra webbsidor och appar, för att kunna rikta relevant innehåll, erbjudanden och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Vi använder både förstapartscookies och tredjepartscookies. 

Mer information om vilka cookies hittar du i vår Cookiepolicy

Hur vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter, t.ex. med andra företag som utför tjänster för vår räkning eller som vi samarbetar med. 

Leverantörer som är personuppgiftsbiträden 

Vi anlitar olika leverantörer som utför tjänster för vår räkning, t.ex. kundservicesupport, marknadsföring och trafikmätning samt skydd och support för våra system och tjänster. Dessa leverantörer kan behöva behandla eller få tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina tjänster. Våra leverantörer är bundna av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal och har inte rätt att använda personuppgifter för egna ändamål.

Betaltjänstleverantörer

Vi delar den betalningsinformation som du lämnar för att genomföra ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker. Exempel på en sådan leverantör är Klarna. Klarna är själva personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Tredjepartscookies 

Vissa samarbetspartners använder cookies och liknande tekniker för att vi ska kunna använda vissa verktyg och visa innehåll från andra plattformar m.m. Dessa samarbetspartners kan då samla in viss data såsom IP-adress. 

Mer information om vilka cookies vi använder och hur du kan hantera dina cookieinställningar hittar du i vår Cookiepolicy

Facebooks tjänster

På vissa webbsidor används ett verktyg som innebär att viss data delas med Facebook (”Facebook-pixeln”). Detta verktyg används endast om du har samtyckt till det. Via Facebook-pixeln delas viss data med Facebook avseende ditt beteende på webbsidan som använder pixeln (vilken URL du har besökt), IP-adress och viss teknisk information. Vi använder också sidor på sociala medier, t.ex. Facebook-sidor. Vid besök på dessa sidor kan både Facebook och Svensk Bakgrundsanalys AB använda information om hur du använt den sociala mediesidan för att visa dig relevanta annonser på den sociala medieplattformen. Läs gärna mer under ”Särskilt om några av våra tjänster” nedan.

Övrigt

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 • Följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter.
 • Skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök.
 • Hantera och upprätthålla säkerheten för våra tjänster, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk.
 • Skydda rättigheter eller egendom som tillhör oss, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.

Observera att vår webbsida kan innehålla länkar till externa företag, till exempel för erbjudanden av produkter och tjänster, vars personuppgiftspolicys skiljer sig från vår. Om du lämnar personuppgifter till externa företag behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy. Vi ansvarar inte för användning av dina personuppgifter som dessa externa företag utför.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

 • Användarkonto. Du kan även kontrollera vissa uppgifter via ditt användarkonto.
 • Avregistrering från direktmarknadsföring. Om du får reklammeddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet, eller kontakta vår kundtjänst. Du kan även hantera dina nyhetsbrev och direktmarknadsföring via vår kundtjänst. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna inte omfattas av en sådan avanmälan, exempelvis kommunikation som avser ändringar eller uppdatering av användarvillkor.
 • Cookies. Information om hur du kan hantera cookies och liknande tekniker finns i vår Cookiepolicy.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter.

 • Samtycke. Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter.
 • Registerutdrag, rättelse och radering. Du har rätt att kostnadsfritt begära en kopia av dina personuppgifter (s.k. registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.
 • Begränsning. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig.
 • Dataportabilitet. Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast vi behandlar personuppgifterna med ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig.
 • Invändning mot direktmarknadsföring, dvs. marknadsföring via post, e-post, SMS och telefonförsäljning. Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring (inklusive profilering för dessa ändamål), och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål. 
 • Invändning. Du har rätt att i vissa fall invända mot annan behandling av dina personuppgifter. Vi måste då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade.
 • Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du har rätt att framföra klagomål hos IMY, som är den myndighet i Sverige som bland annat utövar tillsyn över hur vi som företag efterlever dataskyddsreglerna. IMY:s webbsida hittar du här: https://www.imy.se/ och kontaktuppgifterna följer enligt nedan.

Kontaktuppgifter till IMY

Telefon: 08-657 61 00
E-post: [email protected]
Adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Särskilt om utgivningsbevis

Merparten av innehållet på bakgrundsanalys.se omfattas av utgivningsbevis och för detta innehåll gäller inte GDPR:s regler om radering m.m. Det betyder att du inte har rätt att begära att en analysrapport ska raderas med hänvisning till GDPR. Upptäcker du felaktigheter i publicerat innehåll kontaktar du ansvarig utgivare via [email protected].

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering. Vi använder huvudsakligen anonym eller pseudonymiserad data vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften. Pseudonymiserad data är data som inte kan hänföras till en viss fysisk person utan att kompletterande uppgifter används.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter inom EU/EES i första hand, men i vissa fall använder vi leverantörer som behandlar personuppgifter i USA och andra länder utanför EU/EES.. Det krävs därför att särskilda skyddsåtgärder vidtas när personuppgifter behandlas utanför EU/EES. I de fall vi använder leverantörer som behandlar personuppgifter utanför EU/EES sker det under förutsättning av vi har stöd enligt gällande dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR, för att bibehålla en adekvat skyddsnivå vid överföring av personuppgifter till tredjeland. Detta innebär att det antingen finns ett beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå för landet ifråga eller att lämpliga skyddsåtgärder tillhandahålls. Sådana åtgärder kan vara att den mottagande parten agerar enligt standardavtalsklausuler (”SCC”) eller bindande företagsbestämmelser (”BCR”). Eftersom GDPR är tillämplig i länder utanför EU/EES kan överföringen innebära en ökad risk vad gäller integritetsskydd.

Vi vill särskilt informera dig om att vi använder analysverktyget Google Analytics (se mer om ändamålen under “Hur vi använder personuppgifter” och i vår Cookiepolicy. 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst, för att underhålla och förbättra befintliga tjänster, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av tjänster och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

Kriterier som avgör lagringsfrist. De kriterier som huvudsakligen avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är:

 • Anledningen till att vi använder uppgifterna, dvs använder vi uppgifterna för att uppfylla lagkrav så sparas de längre tid än exempelvis kontaktinformation för direktmarknadsföring.
 • Vilken typ av uppgifter det rör sig om, dvs en känslig uppgift sparas kortare tid än exempelvis kontaktinformation.
 • Hur uppgiften sparas, dvs uppgifter som inte är pseudonymiserade sparas ofta kortare tid än om de är pseudonymiserade.
 • Vilken relation vi har till dig, dvs om du är en befintlig, före detta eller potentiell användare/kund eller om du besöker oss utan att vara inloggad.

Kontaktuppgifter för direktmarknadsföring. Vi använder dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har ett användar- eller kundförhållande och en viss tid efter vår användar- eller kundrelation har avslutats så länge du inte invänt mot det (läs mer under ”Dina rättigheter”). Vi sparar dina uppgifter för marknadsföringsändamål i upp till 24 månader efter att tjänsten har levererats.

Uppgifter om köp/transaktioner. Om du är eller har varit kund hos oss sparar vi information om dina köp/transaktioner för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Kontaktpersoner hos företag. Om vi behandlar dina personuppgifter som representant för ett företag, t.ex. i samband med ett event som du deltar vid,  kan dina kontaktuppgifter komma att sparas för att rikta marknadsföring till dig (i din yrkesroll) upp till 36 månader efter avslutat event. 

Potentiella kunder. Vi kan komma att kontakta potentiella kunder via telefon för att marknadsföra våra tjänster. Om du väljer att inte inleda ett kundförhållande med oss så sparar vi kontaktuppgifterna upp till 3 månader från kontakttillfället. Vi kan även komma att kontakta representanter för potentiella kundföretag för att marknadsföra bolagets tjänster. I dessa fall kan bolaget spara företagsrepresentantens kontaktuppgifter upp till 12 månader från tidpunkten för insamlingen.

Uppgifter kopplade till användarkonto. Om du har registrerat ett användarkonto så använder vi dina uppgifter om exempelvis köphistorik tills dess att du avslutar ditt konto och upp till 24 månader därefter om du inte begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vi sparar uppgifter för att hantera reklamationer och för att analysera användar- och kundbeteende i syfte att förbättra våra tjänster samt för intressebaserad marknadsföring. 

Uppgifter som förekommer i samtalsinspelningar. Vi sparar samtalsinspelningar i upp till 3 månader från inspelningstillfället.

Övrigt. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vid analys av kundinsikt, trender m.m. använder vi i största möjliga utsträckning anonym data som inte kan knytas till en individ. Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det. 

Särskilt om några av våra tjänster

Nedan följer särskild information om några av våra tjänster som vi vill uppmärksamma lite extra, i tillägg till vad som i övrigt anges i denna policy. 

Särskilt om fördjupningsintervju

För det fall att vi genomför en fördjupningsintervju med en person samlar vi in kontaktuppgifter efter medgivande från personen i fråga. Uppgifterna används då för att kontakta intervjupersonen för att boka och avboka tid för intervju och för att ge uppföljande information efter intervjun. Vi kan även samla in uppgifter om titel och eventuell specialisering, arbetsplats samt bransch. Dessa uppgifter samlas in från dig eller från offentliga källor och används av oss för att utföra intervjun på bästa sätt.

Personuppgifter som framkommer under intervjun hanteras med en hög säkerhet och så att din personliga integritet inte kränks. Vi hanterar inte personuppgifter som framkommer under intervjun på varken automatisk väg eller i register, varför GDPR inte tillämpas i denna del.

Laglig grund: Samtycke. Behandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig är t.ex. insamling och lagring av dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna administrera intervjun, kontakta dig för att boka och avboka tid för intervju och för att ge uppföljande information efter intervjun.

Särskilt om säkerhetsprövningsintervju

För det fall att vi genomför en säkerhetsprövningsintervju med en person samlar vi in kontaktuppgifter efter medgivande från personen i fråga. Uppgifterna används då för att kontakta intervjupersonen för att boka och avboka tid för intervju och för att ge uppföljande information efter intervjun. Vi kan även samla in uppgifter om titel och eventuell specialisering, arbetsplats samt bransch. Dessa uppgifter samlas in från dig eller från offentliga källor och används av oss för att utföra intervjun på bästa sätt.

Personuppgifter som framkommer under intervjun hanteras med en hög säkerhet och så att din personliga integritet inte kränks.

Laglig grund: Samtycke och säkerhetsskyddslagen. Behandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig är t.ex. insamling och lagring av dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna administrera intervjun, kontakta dig för att boka och avboka tid för intervju och för att ge uppföljande information efter intervjun.

Särskilt om utbildning, evenemang eller liknande

För det fall att vi anordnar en utbildning, evenemang eller liknande som riktar sig till företag och/eller personer i deras yrkesliv så kan vi samla in kontaktuppgifter från våra samarbetspartners eller från offentligt tillgängliga källor, t.ex. webbsidor samt sociala medier såsom LinkedIn. Uppgifterna används då för att kontakta potentiella kunder för att marknadsföra våra tjänster och produkter. Vi kan även samla in uppgifter om titel och eventuell specialisering, arbetsplats samt bransch. Dessa uppgifter samlas in från dig eller från offentliga källor och används av oss för att kunna anpassa relevanta erbjudanden för dig i din yrkesroll samt för att kunna leverera produkter till din arbetsplats. 

Om du har anmält dig till ett event eller en utbildning som vi anordnar kan vi behandla uppgifter för att administrera eventet, tillhandahålla kundsupport kopplad till ditt deltagande samt för att tillhandahålla en event-app. Om du är en kontaktperson hos ett företag som deltar i ett event behandlar vi dina uppgifter för att administrera företagets deltagande.

I vissa fall kan vi behandla bilder eller inspelat material från eventet eller utbildningen där du förekommer för att informera om våra kommande event och utbildningar. Vid anmälan till ett event eller utbildning kan du behöva lämna känslig information såsom uppgift om allergier och specialkost till oss eller vår samarbetspartner för bokning och tillhandahållande av eventet eller utbildningen. Som talare eller deltagare behandlar vi också ditt namn och bild i marknadsföringssyfte för det fall du lämnat ditt separata medgivande till sådan marknadsföring i enlighet med lagen om namn och bild i reklam (1978:800). 

Om du deltar vid en konferens i egenskap av yrkesperson kan dina kontaktuppgifter delas med konferensens samarbetspartners, läs mer under avsnittet “Hur vi delar dina personuppgifter”. 

Laglig grund: Fullgörande av avtal, Berättigat intresse eller Samtycke. Behandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig är t.ex. insamling och lagring av dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna administrera ditt deltagande vid eventet samt skicka faktura för betalning. För det fall du medgivit att delta i marknadsföring i enlighet med lagen om namn och bild i reklam baserar vi vår behandling av personuppgifter på den lagliga grunden avtal för just den behandlingen. Behandling vi utför med stöd av ett Berättigat intresse är t.ex. behandling av dina personuppgifter för att tillhandahålla namnskylt och för att tillgodose ditt intresse att ta emot kundsupport samt användning och publicering av bilder eller inspelat material från eventet där du kan förekomma. Om du är kontaktperson hos ett företag som deltar i ett event eller utbildning utförs även den behandlingen med stöd av ett Berättigat intresse. Behandling vi utför baserat på ditt Samtycke kan vara behandling av uppgifter om allergier och specialkost samt publicering av deltagarlista (namn, företag och titel) i våra kanaler inför eventet eller utbildningen.

Erbjudanden

Vi tillhandahåller erbjudanden för användare och kunder. Genom nyhetsbrev kan vi uppmärksamma dig på att ta del av erbjudanden på webbsidan. För att ta del av erbjudandena länkas du vidare till webbsidor som tillhör de företag som tillhandahåller erbjudanden. Notera att vi inte ansvarar för dessa företags användning av dina personuppgifter, ta alltid del av deras personuppgiftspolicys och villkor.

Tjänster på Facebook

Vissa av våra webbsidor använder ett verktyg som kallas Facebook-pixeln. Detta verktyg används endast om du har lämnat ditt samtycke på den webbsida där verktyget används. Facebook-pixeln används för att kunna visa bättre annonser för dig på Facebooks plattform. Med hjälp av Facebooks verktyg kan de webbsidor som använder verktyget visa bättre annonser för sina varumärken, tjänster och produkter utifrån ditt beteende på deras webbsidor. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att ändra dina cookie-inställningar på den webbsida som du lämnat ditt samtycke. Via Facebook-pixeln delas viss data med Facebook avseende ditt beteende på webbsidan som använder pixeln (vilken URL du har besökt), IP-adress och viss teknisk information. Facebook och vi som marknadsförare på Facebook kan sedan bygga målgrupper för våra respektive annonser som till viss del använder pixeldatan. Förutom pixeldatan används annan data om ditt beteende på Facebook för att bygga målgrupper. Läs Facebooks datapolicy för dig som användare här.

Vi använder också sidor på sociala medier, t.ex. Facebook-sidor. Vid besök på dessa sidor kan både Facebook och vi använda information om hur du använt den sociala mediesidan för att visa dig relevanta annonser på den sociala medieplattformen. Vi gör detta baserat på vårt Berättigade intresse att kunna uppnå relevans i vår annonsering på Facebooks plattform.

Du kan ändra dina inställningar och på så sätt begränsa möjligheten att visa annonser för dig på Facebook via ditt personliga konto hos Facebook. Gå till Inställningar på ditt Facebook-konto. Klicka vidare på Annonser i menyn, därefter Annonsinställningar. Ändra inställningen från ”Tillåtet” till ”Inte tillåtet” för Annonser baserade på data från partner, samt Annonser baserade på din aktivitet i Facebook-företagens produkter som du ser någon annanstans. Läs Facebooks datapolicy för dig som användare här: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla ändringar i våra tjänster eller om vi bedömer att vi kan förtydliga och förbättra informationen. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst ned i policyn. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft om det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på Svensk Bakgrundsanalys AB behandlar dina personuppgifter.

Policyn uppdaterades senast den: 4 december 2022.

Kontakta oss

Telefon: 010-491 12 27
Mail: [email protected]

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra tjänster.

  Genom att fylla i och skicka oss detta formulär godkänner du att Svensk Bakgrundsanalys lagrar dina personuppgifter, läs mer här.

  Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt användarvillkor

   

  Vi är måna om personlig kontakt och tillgänglighet – och ser fram emot att berätta mer om vår innovativa tjänster för bakgrundskontroll och personalsäkerhet.